Petak, 22 rujna, 2023
NaslovnicaNajnovijeObavezno cijepljenje i koncentracijski logori

Obavezno cijepljenje i koncentracijski logori

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, s konačnim prijedlogom zakona je stavljen na javnu raspravu do danas 1. prosinca 2021.
 
Iako je rasprava javna, mnogi tvrde da se komentari građana brišu, a do ovog trenutka predano je ukupno 2483 primjedbe i komentara. Nakon javne rasprave, procedura donošenja Zakona nastavlja se u Saboru. Prema informacijama koje kruže društvenim mrežama, glasanje o novom zakonu će vjerojatno biti u zadnjem sazivu prije Božića.

Stanje i broj komentara na dan 1.12.2021.godine u 14:00 sati

Znate li što nam se sprema?

U članku 47. piše da na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ministar može narediti posebne sigurnosne mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, od kojih su najalarmantnije:

10. zabranu ili ograničenje održavanja javnih događanja i/ili okupljanja;
11. zabranu ili ograničenje održavanja privatnih okupljanja;
12. druge potrebne mjere.

Jasno je da točka 12. znači kako se može izmisliti bilo koji razlog koji im u tom trenutku padne na pamet ili drugim riječima totalna diktatura.

U članku 69. piše da nadzor nad provedbom mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, obavljaju nadležni sanitarni inspektori Državnog inspektorata. U provedbi nadzora, nadležni sanitarni inspektori Državnog inspektorata ovlašteni su između ostalog:

4. narediti stavljanje u organiziranu karantenu osoba koje ne poštuju propisane posebne i sigurnosne mjere;
15. narediti cijepljenje protiv zaraznih bolesti osoba koje su profesionalno izložene riziku;
17. narediti da se poduzmu i druge propisane mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti.

Možda niste dobro pročitali, pa ćemo vam pomoći:

4. narediti stavljanje čitavih obitelji ili zajednice u koncentracijski logor;
15. narediti prisilno cijepljenje djece u osnovnoj školi, jer je u RH osnovno školovanje obavezno, iz čega proizlazi da su tamo profesionalno izložena riziku;
17. narediti da se vaš život i zdravlje, kao i životi i zdravlje vaše djece stavi na milost i nemilost odlukama pojedinaca.

Stignete još do kraja dana predati svoje primjedbe i komentare!

Link za komentare na nacrt prijedloga Zakona.

Podijeli!

VEZANO

najnovije