Nedjelja, 19 svibnja, 2024
NaslovnicaWake upČetiri jahača apokalipse: Geoinženjering, Nanotehnologija, Sintetička biologija i Umjetna inteligencija

Četiri jahača apokalipse: Geoinženjering, Nanotehnologija, Sintetička biologija i Umjetna inteligencija

Zapratite nas na Telegramu: https://t.me/provjeri_hr

»Je li svemir skup tehnoloških čuda koja su savršeno usuglašena u svim svojim korelacijama i pojavnostima? Ili ipak postoji nešto iznad čiste materije i tehnologije? Može li Čovjek-Bog zamijeniti Boga? Smije li se to pokušati? Smije li se o tome uopće razmišljati? Treba li to zaustaviti? Može li se to zaustaviti?«

Četiri jahača Apokalipse četiri su mitske figure koje se pojavljuju u Bibliji u šestome poglavlju

Otkrivenja evanđelista Ivana. Stihovi opisuju četiri jahača i konja, od kojih svaki predstavlja jedno zlo. Oni će se pojaviti na Zemlji na dan Apokalipse nagovješćujući smak svijeta. Četiri jahača predstavljaju neizbježna zla koja se pojavljuju kako ljudi na Zemlji gube humanost i odlike ljudskosti. Prva su četiri od ukupno sedam zapečaćenih poruka.

Prvi jahač dolazi na bijelu konju, predstavlja antikrista i njegova je uloga da zavede ljude i navede ih jedne protiv drugih. Drugi jahač dolazi na crvenu konju. Crvena boja simbolizira krv koja se prolijeva u ratovima. Treći jahač jaše na crnu konju i dolazi kao posljedica rata i razaranja drugoga jahača. On će donijeti glad i bolesti već pokorenom svijetu. Četvrti jahač Smrt (jedini imenovani jahač) dolazi na bljedunjavo zelenu konju. Zelena boja znak je teško bolesnih i nedavno umrlih ljudi, a blijeda nijansa označava truljenje.

Kako danas izgledaju ove mitske, biblijske figure? Koji su to jahači i što možemo očekivati od njih? Prvi jahač je najstariji i nosi ime Geoinženjering (Geoengineering). Drugi jahač je Nanotehnologija

(Nanotechnology). Treći je jahač Sintetička biologija (Synthetic Biology). Četvrti jahač apokalipse je Umjetna inteligencija (AI – Artificial Intelligence). Ujedinjeni jašu kao glasnici i donosioci Velikog reseta (The Great Reset).

Geoinženjering (klimatski inženjering)

Wikipedija: 

Geoinženjering je namjerna manipulacija Zemljinih prirodnih sustava velikih razmjera i često se o njemu raspravlja kao o tehnologiji za borbu protiv klimatskih promjena. Geoinženjering je izraz koji se koristi za uklanjanje ugljičnog dioksida (CDR – Carbon dioxide removal) i upravljanje solarnim zračenjem (SRM – Solar radiation management), koji se također naziva solarni geoinženjering, kada se primjenjuje na planetarnoj razini. 

Pristupi uklanjanju ugljičnog dioksida dio su ublažavanja klimatskih promjena. Solarni geoinženjering uključuje refleksiju sunčeve svjetlosti (sunčevog zračenja) natrag u svemir. Drugi pristup geoinženjeringu je povećanje toplinske emisije Zemlje kroz pasivno radijacijsko hlađenje.

Uklanjanje ugljičnog dioksida (CDR) definira se kao “Antropogene aktivnosti koje uklanjaju ugljični dioksid (CO2) iz atmosfere i trajno ga skladište u geološkim, kopnenim ili oceanskim rezervoarima ili u proizvodima. To uključuje postojeće i potencijalno antropogeno povećanje bioloških ili

geokemijskih CO2 destinacija, te izravno hvatanje i skladištenje ugljičnog dioksida u zraku (DACCS – Direct air carbon dioxide capture and storage), ali isključuje prirodni unos CO2 koji nije izravno uzrokovan ljudskim aktivnostima.”

Prijevod: 

Geoinženjering je opasan zbog potencijalno katastrofalnih posljedica eksperimentiranja sa samim sustavima koji održavaju život na Zemlji. Kada si pijan od bogatstva i moći, onda počinješ razmišljati o tome kako nadzirati i upravljati sve i svašta, uključivo i Zemljine prirodne procese: temperaturu,

vlagu i kišu, vjetar, mješavine tvari i plinova u zraku, zračne i morske struje, gibanje materije: tla, vode i zraka, količinu sunčeve energije koja dospije na površinu planeta i slično. 

Radi se o bolesnoj i manijakalnoj potrebi upravljanja planetom kao igračkom, pri čemu se apstrahiraju moguće posljedice, među kojima su najopasnije one nepovratne, ireverzibilne.

Najslađe od svega je kada tehnologiju upravljanja i nadziranja planeta možeš upotrijebiti i kao oružje. Jer nema ništa ljepše nego poslati svome protivniku sušu ili poplavu, onemogućiti njegovim nasadima i ljudima sunčevu svjetlost – i tako redom. 

Umjesto vrlo jednostavnog postupka stvaranja ili, bolje rečeno, održavanja harmonije na planetu i među ljudima – stvaraš razdor i nešto aktivno uništavaš. Iz harmonije, snagom svoje tehnologije, uvodiš i stvaraš kaos.

Nanotehnologija

Wikipedija: 

Nanotehnologija se odnosi na manipulaciju materijom na skali nanometra (milijarditi dio metra). Svojstva materije mijenjaju se na nano skali, a nanomaterijali se mogu ponašati sasvim drugačije od većih čestica iste tvari. Nanomaterijali također imaju daleko veću površinu u odnosu na volumen što ih čini mnogo kemijski reaktivnijim od većih čestica. 

Nanotehnologija je moćna nova tehnologija za rastavljanje i rekonstrukciju prirode na atomskoj i molekularnoj razini. Nanotehnologija utjelovljuje san da znanstvenici mogu preoblikovati svijet od atoma prema gore, koristeći manipulaciju na atomskoj razini za transformaciju i konstrukciju širokog spektra novih materijala, uređaja, živih organizama i tehnoloških sustava.

Nanotehnologija i nano-znanost uključuju proučavanje fenomena i materijala, te manipulaciju struktura, uređaja i sustava koji postoje na nano-skali, veličine manjoj od 100 nanometara (nm). Da stavimo veličinu od 100nm u kontekst: lanac DNK širok je 2,5 nm; molekula proteina iznosi 5 nm; crvena krvna stanica ima veličinu od 7.000 nm; ljudska vlas je široka 80.000 nm (kao niz od 16.000 molekula proteina).

Svojstvima nanočestica ne upravljaju isti fizikalni zakoni kao većim česticama već kvantna mehanika. Fizikalna i kemijska svojstva nanočestica – na primjer: boja, topljivost, čvrstoća, kemijska reaktivnost i toksičnost – mogu biti prilično različita od onih većih čestica iste tvari.

Promijenjena svojstva nano-čestica stvorila su mogućnost za mnoge nove profitabilne proizvode i primjene. Projektirane nanočestice koriste se doslovno u stotinama proizvoda koji su već dostupni na policama supermarketa, uključujući: prozirne kreme za sunčanje, kozmetiku koja odbija svjetlost, hidratantne kreme za pojačano prodiranje, tkanine koje odbijaju mrlje i mirise, premazi protiv prljavštine, dugotrajne boje i lakovi, prehrambeni proizvodi isl.

Prijevod: 

Kada popiješ previše, a nastaviš piti iz kaleža Moći i Oholosti, onda iz želje za kontrolom makrosvemira (geoinženjering) – prijeđeš na želju za kontrolom mikro-svemira. Uđeš u legoland sastavljanja i rastavljanja najtanašnijih i najsićušnijih tvari, od kojih je sastavljen planet Zemlja i svemir oko nje. Počne te zanimati upravljanje stvarima, životinjama i ljudima na atomarnom nivou.

Kako poslagati atome i molekule da te u potpunosti »slušaju« i ponašaju se po tvom nahođenju? Kako u nečije tijelo ugraditi nanostrukture koje su podložne nadzoru, koje reagiraju na tvoju tehnologiju daljinskog upravljanja? Kako potaknuti sastavljanje atoma u nečijem tijelu ili pak njihovo rastavljanje? Kako manipulirati s nekom osobom na fizikalnom nivou, a da ona uopće nije svjesna da ta manipulacija uzrokuje razgradnju ili promjenu njenog vlastitog tijela? Pa nanotehnologijom – oku nevidljivom tehnologijom.

Sintetička biologija

Wikipedija: 

Sintetička biologija (Synthetic Biology) je multidisciplinarno polje znanosti koje se fokusira na žive sustave i organizme i primjenjuje inženjerske principe za razvoj novih bioloških dijelova, uređaja i sustava ili za redizajn postojećih sustava koji se nalaze u prirodi. A moguće ju je upotrijebiti kao ekstremni oblik genetskog inženjeringa koji uključuje reinženjering i dizajn gena za stvaranje novih organizama koji ne postoje u prirodi. 

Sintetička biologija može se koristiti za projektiranje organizama kao što su kvasci i bakterije za proizvodnju složenih molekula, a sintetički biolozi vide upotrebu u nizu novih industrija. To uključuje biogoriva, hranu, lijekove, vojne primjene i ‘poboljšanje’ ljudi (transhumanizam). 

To je grana znanosti koja obuhvaća širok raspon metodologija iz različitih disciplina, kao što su biotehnologija, biomaterijali, znanost/inženjerstvo materijala, genetičko inženjerstvo, molekularna biologija, molekularno inženjerstvo, sistemska biologija, znanost o membranama, biofizika, kemijsko i biološko inženjerstvo, elektrotehnika i računalno inženjerstvo, regulacijsko inženjerstvo i evolucijska biologija.

To uključuje projektiranje i konstruiranje bioloških modula, bioloških sustava i bioloških strojeva ili redizajn postojećih bioloških sustava za korisne svrhe. Kako bi se proizveli predvidljivi i robusni sustavi s novim funkcionalnostima koje još ne postoje u prirodi, također je potrebno primijeniti inženjersku paradigmu projektiranja sustava na biološke sustave. Prema Europskoj komisiji, to vjerojatno uključuje molekularni sklop koji se temelji na biomolekularnim sustavima kao što je ribosom.

Prijevod: 

U ovom trenutku nismo sposobni procijeniti sve rizike povezane s uporabom ove tehnologije i komercijalne upotrebe sintetskih organizama, stanica ili genoma.

Dakle, kada si svladao makro i mikro upravljanje i sve ti to skupa postane pomalo dosadno, a kalež

Moći još nije prazan – onda se sjetiš igrati se Boga. Postaneš pravi pravcati Stvoritelj. Uključiš svoju (bolesnu) maštu i počneš slagati stvari i biološke kreature, koje dotad na planetu Zemlja nisu postojale. Dodaš novu vrstu kukca ovdje, novu vrstu ptice ondje – i svijet je odmah ljepši i bolje se osjećaš.

Sada naš pijani grof postaje svjestan sve ljepote stvaranja i pravog smisla tog pojma. Zašto nadzirati i upravljati nečim što već postoji na planetu Zemlja – kada to nešto možeš stvoriti? Zašto bi se ljudi sami razmnožavali kada ih ti možeš stvoriti, iz nule, po vlastitim željama i specifikacijama? Zašto prolaziti kroz mukotrpno školovanje i izbor članova filharmonije, te njihovo uigravanje da djeluju kao tim – kada možeš napraviti jedno jedino biće koje će istovremeno svirati sve te instrumente u savršenom skladu, bez dirigenta? Kakva bi nebeska (ili vražja) sonata mogla tako nastati! Umjetna inteligencija (AI)

Wikipedija: 

Umjetna inteligencija je inteligencija koju pokazuju strojevi, za razliku od inteligencije ljudi i drugih životinja. Primjeri zadataka u kojima se koristi umjetna inteligencija uključuju prepoznavanje govora, računalni vid, prijevod između (prirodnih) jezika, kao i druga mapiranja setova ulaznih podataka.

Različita podpodručja istraživanja umjetne inteligencije usredotočena su na određene ciljeve i upotrebu određenih alata. Tradicionalni ciljevi istraživanja umjetne inteligencije uključuju rasuđivanje, predstavljanje znanja, planiranje, učenje, obradu prirodnog jezika, percepciju i sposobnost pomicanja i manipuliranja objektima. 

Opća inteligencija (sposobnost rješavanja proizvoljnog problema) jedan je od dugoročnih ciljeva. Kako bi riješili te probleme, istraživači umjetne inteligencije prilagodili su i integrirali širok raspon tehnika rješavanja problema, uključujući pretraživanje i matematičku optimizaciju, formalnu logiku, umjetne neuronske mreže i metode temeljene na statistici, vjerojatnosti i ekonomiji. AI se također oslanja na informatiku, psihologiju, lingvistiku, filozofiju i mnoga druga znanstvena polja.

Područje je utemeljeno na pretpostavci da se ljudska inteligencija “može tako precizno opisati da se može napraviti stroj koji je sposoban simulirati je“. To je pokrenulo filozofske argumente o umu i etičkim posljedicama stvaranja umjetnih bića obdarenih ljudskom inteligencijom. Ta su pitanja istraživana još od antike kroz mitove, legende, fikcije i filozofiju. 

Prijevod:

Računalni znanstvenici i filozofi sugeriraju da umjetna inteligencija može postati egzistencijalni rizik za čovječanstvo, ako se njeni racionalni kapaciteti ne usmjere prema korisnim ciljevima.

Za kreiranje i kontrolu svih gore nabrojanih tehnologija treba ti vojska znanstvenika, doslovno cijela armija znanstvenika. Povezati njihova specijalistička znanja postati će sve teže, jer se kompleksnost problema eksponencijalno uvećava, kao što eksponencijalno raste i broj tih i takvih znanstvenika, a njihova specijalizacija postaje sve uža. Zato ti treba umjetna inteligencija. Jer, obični su ljudi već pod tvojom kontrolom umjetne inteligencije prve generacije (AI G1).

Sada ti trebaju napredni sustavi umjetne inteligencije druge generacije (AI G2), koji će najprije nadzirati te znanstvenike, a s vremenom će ih u potpunosti zamijeniti. Što će ti znanstvenici kada svo to njihovo znanje i kreativnost možeš dobiti s umjetnom inteligencijom treće generacije (AI G3)?

Zašto dozvoliti tim ljudima i tim znanstvenicima, da zagađuju tvoj planet? Kada se riješiš svih ljudi i svih tih znanstvenika – ostaješ sam, kao bog. Pa se onda možeš uhvatiti onog pravog posla – pravoga kreacionizma, a ne tamo tek nekog – iz neke pljesnive knjige, koju je pogazilo vrijeme.

Zaključak

I reče Bog: »Svjetlost!« I bi svjetlost.

I reče Čovjek-Bog: »Tama!« I bi tama. I krene tada Čovjek-Bog stvarati svemir po vlastitom ukusu.

Svjetlost je smetnja jer izaziva podražaje. Tama je sveti mir. Tama je veliko ništa. Kada nema ničeg – onda se nemaš čega bojati. Tada možeš smisliti i stvoriti novi (vlastiti) svemir. Umjetna inteligencija treće generacije (AI G3) stvorit će ga za jedan sat. Naš Čovjek-Bog postati će moćniji od samoga Boga, jer Njemu je trebalo šest dana.

Zato Čovjeka-Boga moramo spriječiti u njegovim nakanama. Treba ga de-materijalizirati. Treba ga de-atomizirati. A svo njegovo skupljeno (digitalno) znanje de-magnetizirati.

Koga angažirati u de-materijalizaciji Čovjeka-Boga? Pa, jedna od mogućnosti je svakako sicilijanski klan. Usput, radi se o odličnom filmu koji je nastao u doba kada su režiseri i glumci bili ljudi od karaktera. A za de-materijalizaciju Čovjeka-Boga trebat će nam puno karakternih ljudi.

Foto naslovnice: pixabay.com

P O D I J E L I !

aloha

Jednom me prilikom Google na login stranici pitao: "Ima li išta što na Google ne mogu pronaći?". Bilo je to prije jedno 15 godina. Odgovorio sam: "Na Googlu ne mogu pronaći niti jednog iskrenog i poštenog političara." Nikad me više ništa nisu pitali.

5 KOMENTARI

 1. Aloha, ima jedna stara izreka: Bolje je svašta jesti , nego svašta govoriti(pisati) … Druga kaže ,da u jeziku nema kost, pa možeš s njim laprdat što hoćeš.
  Nemoj kvariti ugled ovog portala ispraznim filozofiranjem o stvarima koje ne poznaješ, jer ovo što npr. kažeš o Bijelom jahaču ,da predstavlja Antikrista je najveća glupost koju sam čuo ovu godinu. Treba dobro proučiti cijelu Bibliju pa ćeš shvatiti i povezati proročanstva. Bijeli jahač ,koji pobjeđuje i koji je izašao da dovrši pobjedu , predstavlja Isusa Krista,kao predstavnika Božjeg carstva koje je spremno za preuzimanje vlasti na Zemlji od zbačenog Zmaja(Sotona, otk.12:9,12)
  Cijela knjiga Otkrivenje je vizija Gospodinovog dana ( usporedi s Matej 24:3, 7) Taj dan je po proročanstvima započeo od 1914 i tad je Bijeli jahač zbacio Sotonu iz duhovne dimenzije u područje Zemlje… Sotona, znajući da ima “malo vremena”, mobilizira svoje sluge na Zemlji i započinje kaos , koji su ljudi nazvali 1. Svjetski rat… Tad je izjahao drugi jahač, plamene boje s velikim mačem,koji simbolizira Veliki rat, a tako se i zvao WW1 dok nije došao WW2. Potom su izjahali treći i četvrti jahači, koji simboliziraju glad, ekonomsko propadanje,odnosno pošasti,bolesti… I oni i dalje simbolično jašu dok ne počne Harmagedon i Bijeli jahač iz Otkrivenja 19 poglavlje ne uništiti Sotonu i svakog antikrista na Zemlji. Prema zadnjim poglavljima Otkrivenja,nakon toga bit će uspostavljeno Božje carstvo na Zemlji…
  Apostol Pavao je u Kološanima 2:8 napisao, da se čuvamo filozofiranja i mudrovanja… Zato nemoj pisati o onome što ne poznaješ dobro…

  • Ja ne bih tako Davore da sam na tvom mestu – postavljaš se kao nepogrešiv a ne postoje nikakve garancije da ti ne grešiš više od Alohe!
   Da je u pitanju nešto što je mnogo puta dokazano pa i da se razume ali za Bibliju postoji više tumačenja koja su podjednako verovatna.

   Na kraju, ti MISLIŠ da znaš a jedino ispravno je da VERUJEŠ da znaš! Da ne ulazimo u metaforičku suštinu teksta…

  • Dragi moj Rovad1-e, ja sam samo napravio Copy/Paste s hrvatske wikipedije. Evo ti linka, pa popravljaj, ako misliš da nije ispravno:

   https://hr.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cetiri_jaha%C4%8Da_Apokalipse

   Ovo je ujedno odličan primjer onoga, što sam želio naglasiti u svom postu – da jedno piše na wikipediji, čak i kad se radi o vrlo ozbiljnim stvarima, koje mogu imati dugoročne negativne posljedice na naš život, npr. geoinženjering, nanotehnologija, sintetička biologija i/ili umjetna inteligencija – a nešto posve drugo je aplikacija tih znanosti u praksi – o čemu ću još pisati. A ispade da wikipedija ne zna čak ni boju konja niti ulogu jahača u Bibliji.

   Što da kažem? Hvala na uočavanju greške. Eto ti prilike da je ispraviš. Jer sutra će netko drugi napraviti copy/paste i ode nam znanje u “đuture” 😉

 2. Ja znam da znam, a vi ne znate da ne znate… Ali znat ćete kad uskoro bude uspostavljena Svjetska Vlada u UNu( 10 rogova i Zvijer) i kad proglase globalni “Mir i Sigurnost”(1.Solunjanima 5:3) Te kad ta Vlada, odnosno Zvijer napadne Bludnicu, odnosno globalni babilonski kult,svijet religija otuđenih od Boga. Te je opljačkaju i unište kao strukturu…(Otk.17 i 18 poglavlje)… Te kad svijet potom upadne u “nevolju kakve nije bilo od postanka svijeta,niti će je više ikada biti”( Matej 24) i kad se na nebu počnu događati nadnaravne pojave i kad svijet počne plakat i škrgutat zubima…jer će te tada shvatiti u kakvoj ste zabludi bili…
  Sve je to jako blizu… Te stvari će se brzo odvijati jedna za drugom, samo neka uspostave tu svoju Vladu i NWO

 3. okultni globalistički sotonistički kult baš želi stvoriti baš tako, nekog Čovjeka-Boga i zato se bori protiv Boga-Kreatora.

  dovoljno je poslušati samo ono što govori onaj okultni degnerik Harari, trbuhozborac Schwaba i ostale elite.
  Kako kaže ona narodna: što trijezan misli, pijan govori…
  Dok ostala elita, tojest one najveće zvjerke o tome šute , ili govore škrto i sve zapakuju u neki celofan dobročinstva i napretka,- Harari otvoreno fantazira o tome- da više nema Boga, da za ljude više neće biti svjesti, duše i slobodne volje, da ljudi mogu postati bogovi..

  ustvari, ako pažljivije to gledamo iz drugog kuta, elita vladajućeg kulta se već stoljećima bori protiv Boga-kreatora i nameće njegovu negaciju.. sekularizam, laicizam,… humanizam… teorija velikog praska, teorija evolucije.–itd sve je to u korjenu ustvari negiranje Boga-kreatora, pod maskom nekog napretka i znanosti…
  A danas je to i rodna ideologija, koja želi negirati srž Božje kreacije svih živih stvorenja i njihovog samorazmnožavanja: princip muško+žensko=novi život. Zato se negira postojanje 2 spola i zato se izmišljaju stotine spolova, rodova i raznih ostalih debilizama, zato promiču umjetnu oplodnju, surogat majke , i sve ostalo da i muško može biti “majka”, da ženske mogu imati pimpek.. itd…itd..

  i na koncu takozvani transhumanizam, koji je za njih kao neka završna faza, te stoljetne borbe i negacije Boga-kreatora.
  pokvariti Bogu-kreatoru posao, “pljunuti” u njegovu najvišu kreaciju-čovjeka, koji je “kruna postanka”, kruna Božjeg stvaranja svijeta, kojega je Bog zadnjeg stvorio “na svoju sliku i priliku”, nakon što je prije toga stvorio zemlju, vodu, zrak, biljke i životinje.
  Zato tom čovjeku, “kruni postanka” (corona = kruna na latinski), treba oduzeti sve te osobine. indivudalnost, svijest, dušu, osjećaje..i sa raznim čipovima, cjepivima, RNK, nano tehnikom i šta ja znam što sve ne, treba ga pretvoriti u debilnog, poslušnog, bezličnog robota…I da svi ljudi postanu isti, bezlična masa..

  kao u onom filmu “invazija kradljivaca tijela”.. ono kada neki zli vanzemaljci neprimjetno dolaze na zemlju i malo po malo kradu tijelo, tojest kradu inidvudualnost, osobnost mnogih ljudi, I onda se te osobe, koje su ti vanzemaljci zaposjele, postaju sve iste, hladne, bezlične, bezosjećajne…ukočenog pogleda, bez empatije, bez išta.. I koliko se sjećam jedne scene iz filme, jedan takav koji je već zaposjednut, koji je dakle već izgubio samostalnost, pao pod utjecaj “kradljivaca tijela” i postao jedan od njih, kaže jednom drugom, koji još nije pod njihovom utjecajem i bori se protiv toga: bolje ti je pređi na našu stranu, i onda neće više biti nikakvih problema, bolova, patnji– svi ćemo biti isti..

  to je baš ono što danas pripadnici okultnog globalnog kulta sanjaju sa svojim velikim resetom i ostalim pizdarijama o kojima fantaziraju: dakle potpuna kontrola svih ljudi njihovo podčinjavanje, ali uvijek upakovano u neku celofan dobroboti i napretka za sve ljude… tako je ama baš sve o čemu ova banda laprda, UN, WHO, EU, ciljevi održivog razvoja, spas klime itd.. sve to prodaju sa 2glavne fore:
  1) stanje je danas u svijetu jako loše u svakom pogledu; političkom, ekonomskom… klimatskom ekološkom, poljoprivrednom zdravstvenom..itd.. ustvari nema nijednog područja gdje je nešto dobro, već je sve loše i sve propada i od svuda nam prijeti katastrofa, to stalno trube oviu banditi i onda…
  2)-oni nameću sve te svoje mjere i planove, navodno za naše dobro, navodno da bi popravili i riješili sve te probleme pod brojem 1.. i onda će svi ljudi na svijetu biti sretni i zadovoljni i neće biti više ni sukoba, ni siromaštva, ni gladi, ni bolesti…
  baš onako slično kao što tupe ovi zli vanzemaljci iz filma koji sam spomenuo..

  a sve to je Schwab sažeo u jednoj rečenici; nećete imati ništa i bit ćete sretni.
  međutim oni ne misle samo na materijalne stvari i novac, kada kažu nećete imati ništa– već se tu misli., tojest oni sanjaju o tome, da mi nećemo imati niti vlasništvo nad vlasstitim tijelom, niti nad vlastitim osjećajima, dušom, jednom rječju niti ćemo biti vlasnici naše vlastite ličnosti.. vidjeli smo već u plandemiji, kako je to već bilo prijeteći blizu– da se ljudima oduzimalo pravo da odlučuju o svom tijelu i zdravlju, već im se nametalo da, navodno za dobrobit i spas sviju, uzmu RNK otrov u sebe..

  oni također pod tim -nećete imati ništa misle-, tojest planiraju, da ljudima oduzmu i vlasništvo nad vlastitom djecom. to su još njihovi stari mokri snovi okultnih sotonjara, zato su već ranijih desetljeća nekako ispod stola i preko raznih lobija pokušavali legalizirati pedofiliju , a to će pokušavati i opet. međutim to im je najtvrđi orah–jer ljudi nedaju svoju djecu i za to će se svatko boriti najviše…
  Zato će sotonjare pokušati sa forom, koju su već primjenuli u nekim pojedinačnim slučajevima za vrijeme plandemije. A to je, da se djeca proglase punoljetnim osobama, tojest da se tretiraju kao punoljetne osobe, koje mogu odlučivati same o sebi i ne treba im dopuštenje roditelja. Tako je bilo više slučajeva, gdje je, malo starijoj djeci, tinjedžerske dobi, na sudovima dano “pravo” da se sami mogu cjepiti i da im za to ne treba dopuštenje roditelja, dakle da se ta djeca mogu cjepiti iako se njihovi roditelji protive tomu. I tako je u tim pojedinačnim slučajevima, dakle, tim roditeljima već faktički oduzeo vlasništvo i skrb nad vlastitom djecom. A tu će foru pokušati primjeniti i u agendi postepene legalizacije pedofilije. Dakle da navodno neko dijete želi imati odnos sa nekom odraslom osobom, starom pedofilčinom, jer to dijete to navodno osobno želi i da roditelji tog djeteta njemu to ne mogu i ne smiju zabraniti, Zato banda u UN-u EU itd, razni pedo-lobisti godinama, već ,žele u zakone ugurati nekakva “ljudska prava djece”

  ustvari cijeli pokret takozvanog humanizma, – je pod maskom napretka, demokracije, zalaganja za prava čovjeka itd., u svojoi srži imao skrivene elemente sotonizma od početka.. postavljanje čovjeka u središte kao protutežu Bogu. to je bila i do danas je osnova tog humanizma.
  ne mislim na ono što većina ljudi obično podrazumijavaju pod tim, Dakle, ljudi obično misle humanizam=ljudskost, čovječnost. Što i jeste u teoriji, ako se doslovno prevede ova riječ.
  međutim, oni koji su humanizam smislili kao ideologiju, tojest kao protureligiju- imali su na umu sasvim drugu stvar, upravo to negacija Boga-kreatora i postavljanje u centar čovjeka kao božanstvo, kao protutežu Bogu-kreatoru.. I ako bi tjerali mak na konac… a i cijeli taj pokret prosvjete ili prosvjećenja, prije više stoljeća, došao je iz iste kuhinje kulta, kao i humanizam. prosvjećenje=iluminacija na latinski.. a Lucifer=Svjetlonoša je za njih, taj koji donosi svjetlo, znanje. prosvjećenje.. humanizam.

  Humanizam, odnosno evolucijski humanizam, kako ga oni nazivaju,. je danas, tojest odavno jedna vrsta elitne anti-teističke religije . I organiziran je odavno kao religija. Poznati guru “humanista” je Richard Dawkins, britanac koji je prije 10-ak godina izazvao medijsku pažnju sa onom kampanjom u Britaniji gdje je na gradske busove postavljao velike reklame sa natpisom “vjerojatno nema Boga”.. radi se o elitarnim krugvoma tih humanista-ateista, odnosno antiteista, koji su organizirani religijski i imaju nacionalne organizacije u mnogim državama, a krovna organzacija se zove IHEU- Međunarodna humanistička i etička unija..
  Baš ovaj izraz “unija” je najčešći, pa se tako nacionalne organizacije u pojedinačnim državama, većinom također nazivaju humanistička unija, većinom sa nacionalnim predznakom, te i te države. Mnoge od njih su otvoreno se zalagale za pedofile, sve pod krinkom humanizma i ljudskih prava i imale su (ili još imaju) i deklarirane pedofile u svojim redovima.
  ali i ovi kozmetički vjernici, dakle sve visoke vođe velikih religija, za vrijeme plandemije, pokazali su svoje pravo lice i otvoreno negirali Boga i faktički pljunuli na njega-jer su skoro svi prihvatili plandemiju i “žigosanje”. Vatikan i Bergoglio su to čak reklamirali na posebno izdanoj kovanici, a i kod nas, je naša kaptolska ekipa, osim časnih malobrojnih izuzetaka, pokekla.. Posebno je odvratan bio biskup Uzinić (“napredni” Bergoljov biskup) koji je preklani reklamirao cjepljenje, kada je govorio, da bi radije umro, nego da kao necjepljen zarazi nekoga… i da oni koji se ne žele cjepiti ugrožavaju druge..

  Neki neazvisni autori, tvrde da je i onaj čin klanjana, koji su pravili pristalice BLM -a, (a i mnogi potpuno kretenski nogometaši iz zapadnih država na mnogim utakmicama uoči početka utakmice) ustvari također sotonistički čin- jer se vrši klanjanje čovjeku, a ne Bogu..

  i za kraj… mislim da i ovo sa umjetnom inteligencijom za okultni kult, ima dublje i šire značenje, tojest oni sa tim imaju šire namjere i fantazije
  oni očito sanjaju da preko te takozvane umjetne inteligencije ostvare ono i čemu oni -pristalice bafometa-Lucifera-“svjetlonoše” odavno sanjaju,. a to je osnovica, temelj svih njihovih fanatzija i njihovog okultnog religijskog fundamenalizma: stvoriti na umjetan način život, stvoriti nešto, što se onda samo od sebe stvara i razvija i razmonožava- bez da mu treba energija, programiranjem, algoritmi itd…

  jer Bog je kreator, Lucifer ne,. najveći hendikep njihovog boga- lucifera je taj, što on samo uništava i sije kaos (tako i oni rade u njegovo imeI, ali što ne može stvoriti ništa. ne može stvoroti život, neko stvorenje, biće, koje bi bilo samostalno i samo od sebe se dalje množilo, razmnožavalo..
  U tom, njihovom fanatizmu (a to jeste definitivno okultni religijski fanatizam izvan svake racionalsnosti, ono što fantaziraju harari, Švab, Gates ui drugi), oni žarko žele, napraviti nešto, što bi bilo savršenije nego Božja kreacija, ali istovremeno da to nešto bude okrenuto protiv Boga, da bude zločesto, antibožje….
  I zato oni sanjaju o tome, dakle na ovaj digitalni način stvore nešto za što više neće biti potreban programer da upravlja sa njim, i preko programerskih kodova da mu daje nove zapovjedi i osobine- već da to nešto postane samostalno, da počinje samostalno misliti i djelovati, da mu ne treba više programrer,- dakle da se stalno samo samoprogramira– i to nešto imaginarno su nazvali “umjetna inteligencije”. Kao neki “mozak”, kojemu onda možda naprave neko tijelo robota ili slično..
  ali , upada u oči, da to “nešto”, ta U.I, o kojoje svi govore uvijek u ms medijima, da nije baš prijateljski, da može biti opasno i zločesto i da to nešto, ta U.I. bude posmatrati čovjeka(dakle Božju kreaciju), kao neprijatelja, kojega treba iskorjeniti… zato sad se u mnogim medijima već sada govori o navodnim rizicima sa U.I. i da U.I. treba ograničiti i kontrolirati..
  međutim ta U.I. kako oni zamišljaju – dakle da postane faktički samostalno stvorenje, kojem više nije potreban ljudski programer, koje će samo stalno programirati– to je još daleko od svake stvarnosti..
  bez struje, bez pogonske energije (baterija, akumulatora itd) ništa što ima veze sa digitalnim, računalima, programiranjem itd.. ne može funkcionirati…
  eh sada, da li se okultne sotonjare, koje sanjaju o tome, zaista misle da su u stanju, napraviti imaginarno stvorenje, mozak- zvani U.I. koji će postatio samostalno i neovisno od struje… ili se i ovdje krije neki njihov okultni fanatizam magije i slično…. da možda misle da preko U.I. dozovu samog Lucifera-?

VEZANO

najnovije