Ponedjeljak, 20 svibnja, 2024
NaslovnicaVijestiNamjera novoobjavljenog nacrta Međunarodnih zdravstvenih propisa WHO-a ipak ostaje ista

Namjera novoobjavljenog nacrta Međunarodnih zdravstvenih propisa WHO-a ipak ostaje ista

Zapratite nas na Telegramu: https://t.me/provjeri_hr i YouTube: https://www.youtube.com/@provjeri_hr

Ipak se suštinski ništa ne mijenja

Manje od mjesec dana prije planiranog glasanja još uvijek se pregovara o predloženim izmjenama Međunarodnih zdravstvenih propisa i o nacrtu Pandemijskog sporazuma. Dana 16. travnja objavljen je novi nacrt izmijenjenih Međunarodnih zdravstvenih propisa (IHR).

Za razumijevanje očitih preokreta nekih prethodnih prijedloga u najnovijem nacrtu, važno je razumjeti da je odgovor na covid-19 pokazao veliki uspjeh u nametanju novog modela za odgovor na izbijanja prema trenutnom dobrovoljnom IHR-u. Moćne zaklade u privatnom vlasništvu s jakim vezama s farmaceutskom industrijom snažno su usmjerile ovaj novi odgovor.

Novoobjavljeni nacrt sada navodi da je neobvezujući, kao i trenutni IHR, ali inače, namjera nacrta je u biti nepromijenjena. Namjera je dodatno centralizirati kontrolu javnog zdravlja unutar WHO-a i temeljiti odgovor na „izbijanje bolesti“ na „cjepivima“.

Nove promjene IHR-a su samo kozmetičke

Već dvije godine 196 država (194 države članice WHO-a, te Lihtenštajna i Vatikan) podnose i raspravljaju o predloženim amandmanima na ovaj ugovor. Uveden 1960-ih, IHR je namijenjen jačanju nacionalnih kapaciteta i poboljšanju koordinacije među zemljama u slučaju hitne zdravstvene situacije. Iako je pravno obvezujući, većina odredbi uvijek je bila dobrovoljna. 

Nacrt izmjena i dopuna IHR-a i popratni nacrt Sporazuma o pandemiji još uvijek su u fazi pregovora mjesec dana prije planiranog glasovanja na Svjetskoj zdravstvenoj skupštini (WHA) krajem svibnja. Zajedno odražavaju velike promjene u međunarodnom javnom zdravstvu u posljednja dva desetljeća. Cilj im je daljnja centralizacija kontrole politike javnog zdravstva unutar WHO-a i temeljenje odgovora na izbijanje bolesti na cjepivima, umjesto prethodnog naglaska koji je bio na izgradnju otpornosti na bolesti kroz prehranu, sanitarne uvjete i ojačanu zdravstvenu skrb u zajednici. 

Promjenjivo javnozdravstveno okruženje

Metamorfoza javnog zdravstva prilagođava se financiranju WHO-a i sve većem sudjelovanju privatnog sektora – Gavi (cjepiva), CEPI (cjepiva) i druge moćne zaklade u privatnom vlasništvu s jakim vezama s Big Pharmom.

Ovo je postalo jako očigledno tijekom odgovora na covid-19, u kojem su prethodne smjernice WHO-a napuštene u korist direktivnijih mjera na razini cijele zajednice, uključujući masovna zatvaranja radnih mjesta i obvezno cijepljenje. Posljedična koncentracija bogatstva unutar privatnih i korporativnih sponzora WHO-a, te sve veće osiromašenje i zaduženost zemalja i stanovništva, postavili su presedan za takve pristupe i učinili svijet ranjivijim na njihovo nametanje.

Posljedice novog nacrta

Za razumijevanje prijedloga za izmjenu IHR-a u najnovijem nacrtu, važno je razumjeti da je odgovor na covid-19 pokazao veliki uspjeh u nametanju ove nove paradigme odgovora na epidemiju prema trenutnoj dobrovoljnoj prirodi IHR-a. Farmaceutske korporacije uspješno su sklopile vrlo unosne ugovore izravno s državama o kupnji cjepiva unaprijed bez odgovornosti. To je podržano snažnim sponzorstvom medija, zdravstva, regulatornog i političkog sektora što je omogućilo i visoku razinu usklađenosti i gušenje neslaganja.

Najnovija verzija izmjena i dopuna IHR-a objavljena 16. travnja uklanja formulacije koje bi uključivale države članice da se “obvezuju” da će slijediti svaku buduću preporuku glavnog direktora kada proglasi pandemiju ili drugu javnozdravstvenu hitnu međunarodnu Zabrinutost (PHEIC) (bivši novi članak 13A), već ostaju kao “neobvezujuće” preporuke.

Od država se i dalje očekuje da upravljaju suprotnim mišljenjem, a zajedno s pratećim Sporazumom o pandemiji, WHO i njezini partneri nastavljaju uspostavljati vrlo opasan kompleks (sa stajališta javnog zdravlja, pravednosti i ljudskih prava) koji uključuje golemi i skupi sustav nadzora za identifikaciju prirodnih virusnih varijanti, zahtjev za brzom obavještavanjem od strane zemalja, prosljeđivanje uzoraka od strane WHO-a proizvođačima lijekova po njihovom izboru, 100-dnevnu isporuku mRNA cjepiva bez regulatornih i sigurnosnih ispitivanja i odgovor temeljen na masovnom cijepljenju za „vraćanje u normalu“.

Neprikladan i nespreman dokument

Ovaj će sustav nadzirati WHO, unatoč tome što ga financira Big Pharma, koja će zauzvrat biti glavni financijski korisnik odgovora na pandemiju. Dakle, WHO dobiva sredstva za svoj hitni plan od istih organizacija i privatnih ulagača koji mogu imati koristi, pa su sukob interesa i ranjivost na korupciju u ovoj shemi vrlo očiti. Za to je već uspostavljena cijela međunarodna birokracija, čiji je jedini razlog postojanja utvrditi da su „virusne varijante i manje epidemije“, prirodni dio postojanja, prijetnja koja zahtijeva specifičan odgovor koji onda moraju primijeniti. Primjera radi, glavni ravnatelj proglasio je globalno izvanredno stanje zbog majmunskih boginja, nakon samo pet smrtnih slučajeva.

Trenutni tekst izmjena i dopuna o kojima se raspravlja izgleda daleko od dovršenog i postoje unutarnje proturječnosti, poput klauzula koje zahtijevaju informirani pristanak i, što je čudno i alarmantno, preporučuju da se to nadjača. Definicija pandemije podjednako se temelji na uvedenom odgovoru kao i sam patogen ili bolest.

Značajne predložene izmjene i dopune i njihove implikacije

Ključne promjene i implikacije trenutnog nacrta sažeti su u nastavku. Predložene izmjene nalaze se OVDJE.  

Predložene izmjene i dopune trebale bi se preispitati u svjetlu nedostatka hitnosti, malog opterećenja i trenutačno smanjene učestalosti zabilježenih izbijanja zaraznih bolesti te ogromnih financijskih zahtjeva za zemlje.

Članak 1. Definicije.
„pandemija” znači javnozdravstvena hitna situacija od međunarodnog značaja, koja je zarazne prirode i:
(i) se proširio i širi se na i unutar više država stranaka diljem regija SZO-a; i
(ii) premašuje kapacitete zdravstvenih sustava da odgovore u tim Državama strankama; i
(iii) uzrokuje društvene i/ili ekonomske i/ili političke poremećaje u tim Državama strankama; i
(iv) zahtijeva brzu, pravednu i poboljšanu koordiniranu međunarodnu akciju, s pristupom cijele vlade i cijelog društva.

Korisno je dodati definiciju “pandemije” u nacrt, budući da je nedavno drugdje primijećeno da je bez nje cijeli plan pandemije donekle nedefiniran. Obratite pažnju na upotrebu “i;” svi ti uvjeti moraju biti ispunjeni.

Međutim, to je tehnički pogrešna definicija. Dok je klauzula (i) razumna i ortodoksna, (ii) će se razlikovati među državama, što znači da ista epidemija može biti “pandemija” u jednoj zemlji, ali ne i u drugoj. Također, mora uzrokovati društvene, ekonomske ili političke poremećaje i mora dodatno zahtijevati “pristup cijele vlade” (o čemu se radi nije poznato).

„pandemijska hitna situacija” znači javnozdravstvena hitna situacija od međunarodnog značaja koja je zarazne prirode i:
(i) se, ili je vjerojatno da će se širiti na i unutar više država stranaka diljem regija SZO-a; i
(ii) premašuje ili će vjerojatno premašiti kapacitete zdravstvenih sustava da odgovore u tim državama strankama; i
(iii) uzrokuje, ili je vjerojatno da će uzrokovati, društvene i/ili ekonomske i/ili političke poremećaje u tim Državama strankama; i
(iv) zahtijeva brzu, pravednu i poboljšanu koordiniranu međunarodnu akciju, s pristupom cijele vlade i cijelog društva.

“Hitna pandemija” je novi izraz. Definicija uključuje “ili će vjerojatno biti”, čime se zamjenjuje promjena u članku 12. u prethodnoj verziji koja je uključivala “potencijalno ili stvarno” kako bi se proširio opseg PHEIC-a na percipiranu prijetnju, a ne na događaj koji uzrokuje stvarnu štetu. tj. prijedlozi IHR-a po ovom pitanju ostaju nepromijenjeni.

Čini se da se “pandemijska hitna situacija” koristi u tekstu kao podskup javnozdravstvene hitne situacije od međunarodnog značaja (PHEIC). To bi moglo biti kako bi se osigurala buduća usklađenost pratećeg Pandemijskog sporazuma s politikom o PHEIC-ima, budući da je ovo specifično za pandemiju, dok se IHR bavi proglašenim međunarodnim javnozdravstvenim hitnim slučajevima bilo koje vrste.

“zdravstveni proizvodi” su lijekovi; cjepiva; medicinski uređaji uključujući dijagnostiku; pomoćni proizvodi; proizvodi za kontrolu vektora, krv i drugi proizvodi ljudskog podrijetla.

Ograničenija definicija od prethodnog nacrta, koja je uključivala opciju “… i druge zdravstvene tehnologije, ali ne ograničavajući se na ovo”, zatim definiranje “zdravstvenih tehnologija” kao svega što poboljšava “dobrobit”.

Stalne preporuke i privremene preporuke sada su ponovno “neobvezujući savjeti”, s prethodno izbrisanom “neobvezujućom” formulacijom vraćenom u tekst.

Članak 5. Nadzor
Stavak 1.
Svaka država stranka razvija, jača i održava, što je prije moguće, ali najkasnije pet godina od stupanja na snagu ovih propisa za tu državu stranku, temeljne kapacitete za otkrivanje, procjenu, obavještavanje i izvješćivanje o događajima u skladu s ovim propisima, kako je navedeno u Dodatku 1.

To ostaje problematično, posebno za zemlje s niskim i srednjim dohotkom. “Osnovni kapaciteti” u Aneksu jedan uključuju nadzor, laboratorijske kapacitete, održavanje specijaliziranog osoblja i upravljanje uzorcima. Mnoge se zemlje još uvijek bore s razvojem i održavanjem za bolesti s velikim opterećenjem kao što je tuberkuloza. Pandemijski sporazum detaljnije utvrđuje te zahtjeve koji zahtijevaju velike resurse. Zemlje s niskim dohotkom riskiraju značajnu štetu preusmjeravanjem resursa sa zdravstvenih problema s velikim opterećenjem na problem koji uglavnom doživljavaju kao glavnu prijetnju u bogatijim zapadnim nacijama s dužim životnim vijekom.

Zanimljivo je da je očekivanje cenzure “rizična komunikacija, uključujući suzbijanje dezinformacija i dezinformacija” također sada skriveno u Dodatku 1, ali u biti ostaje nepromijenjeno.

Stavak 5:
Na zahtjev WHO-a, države stranke bi trebale trebaju pružiti, u najvećoj mogućoj mjeri u okviru sredstava i resursa koji su im na raspolaganju, potporu aktivnostima odgovora koje koordinira WHO.

Ako ovo išta znači, promjena iz “bi trebale” u “trebaju” implicira da se još uvijek očekuje da država stranka bude pod nekim smjernicama WHO-a. Ovo je povratak na pitanje suvereniteta.

Članak 12. Određivanje izvanrednog stanja u javnom zdravstvu od međunarodnog značaja, uključujući izvanredno stanje u slučaju pandemije
Stavak 1.
Glavni direktor utvrđuje, na temelju primljenih informacija, posebno od države(a) stranke(a) unutar čijeg(ih) teritorija(a) se događaj događa, predstavlja li događaj javnozdravstveni hitni slučaj od međunarodnog značaja, uključujući, kada je to prikladno, hitne slučajeve pandemije,…

Samo Generalna uprava zadržava ovlasti proglasiti izvanredno stanje u slučaju PHEIC ili pandemije.

Članak 13. Javnozdravstveni odgovor, uključujući pristup zdravstvenim proizvodima
Stavak 1.
Svaka država stranka će razviti, ojačati i održavati, što je prije moguće, ali najkasnije pet godina od stupanja na snagu ovih propisa za tu državu stranku, temeljne kapacitete za pripremu i brz i učinkovit odgovor na rizike za javno zdravlje i izvanredne situacije u javnom zdravstvu od međunarodne važnosti, uključujući hitne slučajeve pandemije, kako je navedeno u Dodatku 1.

Kao što je gore navedeno – ovo mora biti izborno ako je prikladno u mnogim okolnostima. Alternativna (bis) verzija koja slijedi daleko je prikladnija i dosljednija s pravednošću:

1.bis. Svaka država stranka će, u okviru sredstava i resursa koji su joj na raspolaganju, osigurati održivo domaće financiranje za izgradnju, jačanje i održavanje temeljnih kapaciteta potrebnih ovim Uredbama.
Članak 17. Kriteriji za preporuke
Prilikom izdavanja, izmjene ili ukidanja privremenih ili trajnih preporuka, glavni direktor će razmotriti:
(a) stajališta izravno zainteresiranih država stranaka;
(b) savjet Odbora za hitna pitanja ili Odbora za reviziju, ovisno o slučaju;…

Glavni direktor zadržava isključivu ovlast proglasiti i prekinuti PHEIC, a odbor za hitne slučajeve i države članice daju samo savjete.

Članak 18. Preporuke u vezi s osobama, prtljagom, teretom, kontejnerima, prijevoznim sredstvima, robom i poštanskim paketima
3. Preporuke koje izdaje SZO državama strankama će uzeti u obzir potrebu da se:
(a) olakša međunarodna putovanja, prema potrebi, uključujući zdravstvene radnike i osobe u životno opasnim ili humanitarnim situacijama…

Nadamo se da ovo odražava određeno prepoznavanje štete učinjene odgovorom na covid-19 kroz učinak međunarodnih putovanja na gospodarstva. Ljudi umiru od gladi u zemljama s niskim prihodima i gube svoje prihode i buduće obrazovanje, osobito žene, kada se zaustavi turizam. Međutim, čini se da je ograničen na zdravstveno osoblje.

Članak 23. Zdravstvene mjere pri dolasku i odlasku
3. Nikakav liječnički pregled, cijepljenje, profilaksa ili zdravstvene mjere u skladu s ovim Pravilnikom ne smiju se provoditi na putnicima bez njihovog prethodnog izričitog informiranog pristanka ili pristanka njihovih roditelja ili skrbnika, osim kako je navedeno u stavku 2. članka 31.,…

Ovdje citiran članak 31. stavak 2. (dolje) zapravo podržava obvezno cijepljenje, što je u suprotnosti s gornjim odredbama o informiranom pristanku, te je stoga jedno ili drugo potrebno preformulirati (nadamo se članak 31.).

Korištenje statusa cijepljenja kao kriterija za pravo ulaska, suvereno pravo zemlje, iako se izrazito koristi u odgovoru na covid-19, može poslužiti svrsi kada cjepivo blokira prijenos ozbiljne bolesti koja već nije raširena u dotičnoj zemlji.

Članak 31. Zdravstvene mjere koje se odnose na ulazak putnika
2. Ako putnik za kojeg država stranka može zahtijevati liječnički pregled, cijepljenje ili drugu profilaksu prema stavku 1. ovog članka ne pristane na bilo koju takvu mjeru ili odbije dati informacije ili dokumente iz stavka 1. (a) članka 23., dotična država stranka može, podložno člancima 32., 42. i 45., uskratiti ulazak tom putniku. Ako postoje dokazi o neposrednom riziku za javno zdravlje, država stranka može, u skladu sa svojim nacionalnim pravom i u mjeri potrebnoj za kontrolu takvog rizika, prisiliti putnika da se podvrgne ili savjetuje putnika, u skladu sa stavkom 3. članka 23., podvrgnuti se:
(a) najmanje invazivan i intruzivan medicinski pregled kojim bi se postigao javnozdravstveni cilj;
(b) cijepljenje ili druga profilaksa; ili
(c) dodatne utvrđene zdravstvene mjere koje sprječavaju ili kontroliraju širenje bolesti, uključujući izolaciju, karantenu ili stavljanje putnika pod javnozdravstveni nadzor.

Suprotno članku 23., informirani pristanak neće biti uvjet za državu članicu za obavljanje medicinskih pregleda ili ubrizgavanje ljudi. Cijepljenje pri ulasku nije od koristi u sprječavanju unošenja bolesti, jer neće zaustaviti utvrđenu infekciju kod putnika, stoga obvezno cijepljenje pri ulasku nije legitimna javnozdravstvena mjera, bez obzira na zabrinutost zbog ljudskih prava.

Zahtjev za liječničkim pregledima ili izolacija u slučaju odbijanja općenito bi se smatrao posljednjom mjerom u vrlo opasnim zaraznim bolestima, ali ne bi se trebao olako nametnuti.

Izmjene i dopune u dijelu IX. u vezi s korištenjem stručnjaka i ponašanjem odbora
Poglavlje I – IHR popis stručnjaka
Članak 47. Sastav
Glavni direktor će uspostaviti popis stručnjaka u svim relevantnim područjima stručnosti (u daljnjem tekstu “popis stručnjaka za IHR”). Glavni direktor će imenovati članove popisa stručnjaka za IHR u skladu s Pravilnikom SZO-a za stručne savjetodavne skupine i odbore (u daljnjem tekstu “Pravilnik SZO-a o savjetodavnom panelu”), osim ako ovim propisima nije drugačije određeno.

To je, očito, neprimjereno za čelnika organizacije koju izravno financiraju oni koji imaju koristi od promicanih protumjera, zbog sukoba interesa. Države stranke bi, kao vlasnici WHO-a, sigurno trebale osigurati stručnjake iz vlastite nacionalne skupine. Time bi se smanjio sukob interesa i pomoglo osigurati raznolikost i reprezentativnost.

Članak 48. Opis poslova i sastav [odbora za hitne slučajeve]
2. Povjerenstvo za hitne slučajeve sastoji se od stručnjaka koje odabere glavni direktor s popisa stručnjaka IHR-a.

Vidi bilješku uz članak 47.

Članak 49. Postupak [Odbora za hitna pitanja]
O određivanju odluka uključujući PHEIC:
5. Stavovi Odbora za hitna pitanja prosljeđuju se glavnom direktoru na razmatranje. Konačnu odluku o tim pitanjima donosi glavni direktor.

Kao što je gore navedeno, Opća uprava ima isključivu ovlast. Ovo naglašava važnost dobrovoljnog pridržavanja IHR-a. Trenutačni glavni direktor proglasio je javnozdravstveno izvanredno stanje od međunarodne važnosti zbog majmunskih boginja, nakon samo pet smrtnih slučajeva u vrlo specifičnoj demografskoj skupini. To bi, u skladu s novim Pandemijskim sporazumom i odredbama ovdje, omogućilo Glavnoj upravi da pokrene cijeli proces preporučivanja karantena, brzog razvoja cjepiva, promicanja obveznog cijepljenja i posljedične dobiti koja teče subjektima koji su trenutno uključeni u financiranje WHO-ovog plana pandemije.

Poglavlje III – Odbor za reviziju
Članak 50. Projektni zadatak i sastav
3. Članove Odbora za reviziju bira i imenuje glavni direktor.

Kao gore. Povjerenstvo za reviziju mora biti neovisno kako bi pravilno funkcioniralo i stoga ga ne mogu odabrati isti ljudi koje oni recenziraju.

Članak 51. Poslovanje
Glavni direktor će pozvati države članice, Ujedinjene narode i njihove specijalizirane agencije te druge relevantne međuvladine organizacije ili nevladine organizacije u službenim odnosima sa SZO da odrede predstavnike koji će prisustvovati sjednicama Odbora. Takvi predstavnici mogu podnositi memorandume i, uz suglasnost predsjedavajućeg, davati izjave o temama o kojima se raspravlja. Neće imati pravo glasa.

Izvanredno je za povjerenstvo za reviziju da samo oni koje je imenovala osoba čije su radnje predmet revizije imaju pravo glasa i donose bilo kakve odluke. Međutim, to se ovdje uvuklo, a države članice ne pokušavaju osigurati mehanizam za ozbiljan nadzor.

Članak 54. Izvještavanje i pregled
3. SZO će povremeno provoditi studije za pregled i procjenu funkcioniranja Aneksa 2. [stablo odlučivanja za proglašenje izvanrednog stanja u vezi s pandemijom ili PHEIC]

Više od WHO-ovog pregleda, ali… onda:

Članak 54bis Odbor za provedbu i usklađenost Međunarodnih zdravstvenih propisa (2005.)
2. Povjerenstvo za provedbu IHR-a i usklađenost sastoji se od [broj] članova države stranke, [broj] iz svake regije WHO-a koje predstavljaju pojedinci s odgovarajućim kvalifikacijama i iskustvom. Članovi države stranke služit će [broj] godina.

Ovaj zamjenski članak 54. čini se pokušajem neke države članice da preotme dio nadzora Općoj upravi, osiguravajući da države članice imenuju članove odbora sa stvarnom ulogom donošenja odluka. Ako je tako, moglo bi biti od koristi od pooštravanja formulacija.

Članak 55. Izmjene i dopune
Tekst svake predložene izmjene i dopune priopćit će glavni direktor svim državama strankama najmanje četiri mjeseca prije Zdravstvene skupštine na kojoj je predložena za razmatranje.

To je, naravno, potpuno nespojivo s glasovanjem o ovim predloženim amandmanima u svibnju 2024. Vrijeme za pregled implikacija je naravno ključno. Četiri mjeseca je malo za ovo, četiri tjedna bi bila smiješna.

Članak 59. Stupanje na snagu; rok za odbijanje ili rezervacije
1. Razdoblje predviđeno u provedbi članka 22. Ustava SZO-a za odbijanje ili rezervu na ove Pravilnike ili njihove izmjene bit će 18 mjeseci od datuma obavijesti glavnog direktora o usvajanju ovih Pravilnika ili izmjena i dopuna ovog Pravilnika od strane Zdravstvene skupštine. Svako odbijanje ili rezerva koju glavni direktor primi nakon isteka tog razdoblja neće imati učinka.
2. Ove Uredbe stupaju na snagu 24 mjeseca nakon datuma obavijesti iz stavka 1. ovog članka, osim za…države koje odbiju ili podnesu rezerve…]

Ovaj će se članak izmijeniti 31. svibnja 2024. na temelju rezolucije koju je prethodno prihvatila većina država na WHA-i 2022. (osim onih koje su odbile prije kraja 2023. – to su: Iran, Nizozemska, Novi Zeland i Slovačka).

Za četiri države koje odbiju bilo kakve izmjene i dopune tijekom razdoblja pregleda, tada se primjenjuju prethodne verzije ovih članaka. Međutim, kao i prije, potrebno je aktivno odbijanje, u roku od 10 odnosno 18 mjeseci, ili se ovi pravno obvezujući članci automatski primjenjuju (članak 61.).

Provjeri/expose-news.com

Foto naslovnice: screenshot expose-news.com

Conscious Pilat

1 KOMENTAR

 1. odavno je prošlo vrijeme pristojnosti..
  jer ta banda nam svima radi o glavi

  zato se uvijek mora reći da je WHO privatna, mafijaška, zločinačka organizacija, duboko ogrezla u krvi. da je ispostava gospodara okultnog globalističkog kulta…
  I da će svi oni državnici i političari, koji i dalje slušaju ovu bandu, svi državnci iz svih 194 država, jednoga dana također odgovarati kao i same vođe WHO, kao i oni koji su iznad WHO-a, ona vrhovna mafija..
  da je WHO privatna, kriminalna organizacija, koja nema absolutno nikakvu legitimnost- to može za pola sata, saznati svatko sa par klikova i informacija o WHO-u na internetu, tko je financira i o njenim djelatnostima..čak i u nekim mainstream izvorima, piše o “skandalima” i “promašajima” ove sasvim suvišne banditske Rockefelerove-Gatesove organzacije
  Zato nema nikakvog opravdanja,. ni za koga od tih 194 država tojest državnika, tojest neće biti ono ma nismo znali– jer zna se sve, što je WHO i što namjerava..

  Zato, dakle, pošto još nijedna država nije prekinula suradnju i izišla iz WHO-, zato nikad nisam ni vjerovao ništa o tome što se od kraja plandemije do danas, ponekada izvještavalo u nezavisnim medijima, – da se WHO-u protivo navodn ova ili ona država, ili da navodno ovaj ili onaj političar kritizira WHO.. sve je to samo bacanje prašine u oči i zamagljivanje..

  Jedini način da pokažu da se ne slažu sa WHO-om, je da ta i ta država istupi iz WHO-a i Ne samo to, već da se, barem ono nominalno, teoretski pokrene tužba protiv WHO-a kao kriminale antiljudske organizacije, da se traži hapšenje i kazneni progon svih njenih čelnih osoba, sponzora i svih onih koji vuku konce iza nje..
  to je jedino to, sve ostalo je veliko ništa..

  Ipak, uprkos svemu., čini se da ova okultna mafija, pomalo gubi svoju moć i da ih neće spasiti ni njihov Lucifer/Baal/Moloh/Satan.. i njihova zmija kao njegov simbol, Zmija omotana kofol oko “eskulapova štapa” iznad obrisa karte svijeta…
  Ustvari je za mene navodni “eskulapov štap” = “drvo saznanja” iz Knjige postanka, Biblije, dakle drvo na kojem je bila zmija, koja je navela Evu i Adama, da kušaju zabranjeno voće sa tog drveta

VEZANO

najnovije