Utorak, 21 svibnja, 2024
NaslovnicaZdravljeStudija dokazala da peroksidaza iz hrena razgrađuje grafen oksid

Studija dokazala da peroksidaza iz hrena razgrađuje grafen oksid

Zapratite nas na Telegramu: https://t.me/provjeri_hr

Opet priroda nudi rješenje

U sažetku studije pod naslovom „Enzimska oksidacija grafenskog oksida“, objavljene na stranicama PubMed.org, dan je pregled znanstvenog otkrića o tome kako spoj peroksidaza hrena može uspješno razgraditi grafen oksid, što bi moglo biti značajno za one koji su primili injekcije u čijem sastavu se nalazio i ovaj materijal.

U sažetku studije stoji:

„Dvodimenzionalni grafitni ugljik novi je materijal s mnogim novim primjenama, a proučavanje njegovih kemijskih svojstava važan je cilj. Ovdje smo izvijestili o novom fenomenu – enzimskoj oksidaciji jednog sloja grafitnog ugljika peroksidazom hrena (HRP).

U prisutnosti niskih koncentracija vodikovog peroksida (40 μM), HRP je katalizirao oksidaciju grafenskog oksida, što je rezultiralo stvaranjem rupa na njegovoj bazalnoj ravnini. Tijekom istog razdoblja analize, HRP nije uspio oksidirati kemijski reducirani grafen oksid (RGO). Enzimsku oksidaciju karakterizirala je Raman, ultraljubičasto-vidljiva, elektronska paramagnetska rezonancija, infracrvena spektroskopija Fourierove transformacije, transmisiona elektronska mikroskopija, mikroskopija atomske sile, elektroforeza na natrij dodecil sulfat-poliakrilamidnom gelu, i plinska kromatografija-masena spektrometrija. 

Prikaz širine (D) i promjera rupe (d) 8. i 10. dan od početka oksidacijskog procesa, mjereno TEM micrografom. Umetnuta slika dana je u svrhu ilustracije pojmova.

Računalne studije pristajanja pokazale su da je HRP prvenstveno vezan za bazalnu ravninu, a ne za rub i za grafen oksid i za RGO. Zbog dinamičnije prirode HRP-a na grafenskom oksidu, hemsko aktivno mjesto HRP-a bilo je bliže grafenskom oksidu u usporedbi s RGO, čime se olakšava oksidacija bazalne ravnine grafenskog oksida. Također smo proučavali elektronska svojstva reduciranog međuproizvoda, šupljikavog reduciranog grafenskog oksida (hRGO), koristeći mjerenja tranzistora s efektom polja (FET). 

Dok je RGO pokazao prijenosnu karakteristiku u obliku slova V sličnu jednom sloju grafena koji se pripisuje njegovom nultom pojasu, hRGO je pokazao poluvodičko ponašanje p-tipa s pozitivnim pomakom u Diracovim točkama. Ovo ponašanje p-tipa donijelo je hRGO, je pokazao poluvodičko ponašanje p-tipa s pozitivnim pomakom u Diracovim točkama. Ovo ponašanje p-tipa učinilo je hRGO, koji se može konceptualizirati kao međusobno povezane grafenske nanovrpce, kao potencijalno atraktivan materijal za FET senzore.“

Čini se da priroda ima neiscrpnu “strpljivost” prema čovjeku, koji se ponaša potpuno iracionalno, nudeći mu odgovore i rješenje za svaku njegovu glupost.

Provjeri/pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Foto naslovnice: web screenshot

P O D I J E L I !

Provjeri

VEZANO

najnovije