Ponedjeljak, 22 travnja, 2024
NaslovnicaVijestiWHO objavio nacrt UGOVORA O PANDEMIJI kako bi se osigurala provedba i...

WHO objavio nacrt UGOVORA O PANDEMIJI kako bi se osigurala provedba i usklađenost

Zapratite nas na Telegramu: https://t.me/provjeri_hr

COP i laž o 194 uključene zemlje!

Prije tjedan dana objavljen je nacrt teksta Ugovora o pandemiji. Tekst pod nazivom „Tekst Ureda o WHO CA+“‘ izradio je Ured Međuvladinog pregovaračkog tijela SZO-a (INB). 

Koje su vlade pregovarale o nacrtu? Svjetska zdravstvena organizacija navela bi nas da vjerujemo da su 194 zemlje uključene. Ali ovo je dezinformacija. Čini se da niti jedna od naših vlada nije bila uključena. 

Dakle, tko je WHO-ov ured?

Napomena: Predloženi Ugovor o pandemiji naziva se raznim imenima, čak i od WHO-a, od kojih su neka spomenuta u ovom članku. Ali službeno je poznat kao “WHO CA+”, skraćenica za “WHO Convention Agreement +”.

Riječ “pandemija” nije uključena u naziv ugovora. A zajedno s “+” na kraju, znači da se radi o ugovoru koji pokriva više od pandemija ili zdravlja. Ugrađivanjem pristupa One Health u svoj tekst, ugovor postaje sveobuhvatna globalna diktatura nad cijelim životom i sustavima koji ga podržavaju.

Izrada i odobravanje teksta ugovora o pandemiji

U prosincu 2021. odlučeno je na posebnoj sjednici Svjetske zdravstvene skupštine da se osnuje Međuvladino pregovaračko tijelo (INB), koje predstavlja sve regije svijeta, za izradu nacrta i pregovaranje o “konvenciji, sporazumu ili drugom međunarodnom instrumentu SZO-a o prevenciji pandemije, pripravnosti i odgovoru” – sada se naziva WHO CA+.

Svjetska zdravstvena skupština sazvala je drugu specijalnu sjednicu u prosincu 2021., na kojoj je osnovala Međuvladino pregovaračko tijelo (INB)… za nacrt i pregovore o konvenciji, sporazumu ili drugom međunarodnom instrumentu SZO o prevenciji, pripravnosti i odgovoru na pandemiju, s ciljem njezinog usvajanja prema članku 19. ili prema drugim odredbama Ustava SZO-a koje INB smatra prikladnim.

NACRT Ureda za tekst SZO CA+, Skupina za izradu nacrta Međuvladinog pregovaračkog tijela za izradu nacrta i pregovore o konvenciji, sporazumu ili drugom međunarodnom instrumentu SZO o prevenciji, pripravnosti i odgovoru na pandemiju, 22. svibnja 2023.

U srpnju 2022., na drugom sastanku INB-a, dogovoreno je da WHO CA+ treba biti pravno obvezujući i sadržavati i pravno obvezujuće i neobvezujuće elemente. Od Ureda INB-a je zatraženo da razvije i predstavi INB-u konceptualni nulti nacrt WHO CA+ za raspravu.

Kao i članak 19., INB je identificirao članak 21. Statuta SZO-a prema kojem bi trebalo usvojiti WHO CA+.

U prosincu 2022., na trećem sastanku INB-a, dogovoreno je da će Biro INB-a, uz potporu Tajništva SZO, pripremiti konceptualni nulti nacrt (CZD) SZO CA+. Također je dogovoreno da se pripremi nulti nacrt WHO CA+.

CZD je predstavio prijedlog strukture elemenata za budući instrument. „CZD je trebao biti fleksibilan, ‘živi’ dokument, a predstavljen je kao ‘most’ između radnog nacrta predstavljenog na drugom sastanku INB-a i budućeg ‘nultog’ nacrta WHO CA+. U tom smislu, CZD nije bio službeni/formalni nacrt WHO CA+, nije sam po sebi bio ‘nulti’ nacrt WHO CA+ i nije bio predstavljen na ‘pregovore’, ‘sporazum’ ili na neki drugi način da bude ‘odobren’. od strane država članica WHO-a”, navodi se na web stranici WHO-a.

U ožujku 2023., na četvrtom sastanku INB-a, razmatran je Zero Draft (ZD) WHO CA+. Nulti nacrt pripremio je Ured INB-a uz potporu Tajništva SZO, na temelju CZD-a i inputa primljenih tijekom trećeg sastanka INB-a.

U travnju 2023., na petom sastanku INB-a, INB je zatražio od Ureda INB-a da dostavi tekst Ureda članovima Skupine za izradu nacrta INB-a najkasnije do 22. svibnja 2023.

Ured INB-a sada je pripremio nacrt teksta Ureda WHO CA+ za razmatranje Grupe za izradu nacrta INB-a u lipnju 2023.

INB je predstavio izvješće o napretku 76. Svjetskoj zdravstvenoj skupštini održanoj u svibnju 2023. INB će predstaviti konačni ishod 77. Svjetskoj zdravstvenoj skupštini koja će se održati u svibnju 2024. U razdoblju koje je prethodilo 77. Svjetskoj zdravstvenoj skupštini, INB održat će četiri dodatne sjednice u prvom tromjesečju 2024., kao i dvije dodatne sjednice skupine za izradu nacrta u 2023.

Iz gore navedenog, čini se da INB koristeći različite nazive – INB, INB biro i INB grupa za izradu nacrta – izrađuje, odobrava i pomiče tekst Ugovora o pandemiji. Jedina uključenost izvan INB-a bilo je Tajništvo SZO i izvješće o napretku koje je INB dao 76. Svjetskoj zdravstvenoj skupštini. 

Tajništvo WHO-a ima oko 8000 “stručnjaka” i pomoćnog osoblja. Na čelu je diktator general Tedros terorist. Pripremanje nacrta INB-a uz “potporu Tajništva SZO” moglo bi značiti pomoć osoblja SZO u tipkanju.

Međutim, u nastavku, Uredov tekst WHO CA+ spominje uspostavu Tajništva za WHO CA+. U nacrtu dokumenta stoji: “Funkcije tajništva za WHO CA+ osigurat će Svjetska zdravstvena organizacija u suradnji s Organizacijom Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu, Svjetskom organizacijom za zdravlje životinja i Programom Ujedinjenih naroda za okoliš.”

Nije slučajnost da će Ugovor o pandemiji imati iste agencije koje će upravljati operacijama koje vode plan One Health – WHO, Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO), Program Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) i Svjetska organizacija za zdravlje životinja Ujedinjenih naroda (OIE) – jer je ideologija Jednog zdravlja ugrađena u Ugovor o pandemiji.

Dakle, tko čini INB?

Članovi Međuvladinog pregovaračkog tijela

Nismo uspjeli pronaći popis članova INB-a na web stranici SZO-a. Ali pronašli smo zapisnike sa sastanaka koji pokazuju “sudionike”. I mogli smo potvrditi tko predsjeda Uredom pregledavajući članke na WHO-ovoj web stranici.

Zapisnik svih sastanaka INB-a možete pronaći OVDJE

Prema zapisniku s posljednjeg sastanka INB-a u travnju 2023. , INB biro sastoji se od šest osoba:

– Gđa. Precious Matsoso (Južna Afrika) bivša glavna direktorica Nacionalnog odjela za zdravstvo Južne Afrike, supredsjedateljica ureda INB-a, koja predstavlja Afriku;

– Veleposlanik Tovar da Silva Nunes (Brazil) Stalni predstavnik Brazila pri Uredu Ujedinjenih naroda, predstavljajući Ameriku;

– Dr. Viroj Tangcharoensathien (Tajland) savjetnik Ministarstva javnog zdravstva, predstavnik jugoistočne Azije;

– G. Roland Driece (Nizozemska) direktor međunarodnih poslova u Ministarstvu zdravstva, socijalne skrbi i sporta, supredsjedavajući ureda INB-a, predstavnik Europe;

– g. Ahmed Salama Soliman (Egipat) koji predstavlja regiju Istočnog Mediterana;

– g. Kazuho Taguchi (Japan) koji predstavlja regiju Zapadnog Pacifika.

A tajništvo INB-a sastoji se od sedam predstavnika WHO-a:

– Dr. Jaouad Mahjour, pomoćnik glavnog direktora, pripravnost za hitne slučajeve;

– Dr. Olla Shideed, izvršni direktor, pripravnost za hitne slučajeve;

– Gđa Anne Huvos, voditeljica jedinice, pripravnost za pandemijsku gripu;

– G. Steven Solomon, glavni pravni službenik;

– Gospodin Kenneth Piercy, viši pravni službenik;

– Gđa Paidamoyo Takaenzana, službenica za vanjske odnose, Jedinica za upravljanje;

– Gđa Julia Keyworth, tehnički službenik, Jedinica za protokol.

Ovih 13 ljudi izrađuje, odobrava i pokreće tekst koji treba uključiti u Ugovor o pandemiji. Odnosno, izrađuju i potom odobravaju vlastiti nacrt. Kada INB završi s izradom i odobrenjem, predstavit će gotov proizvod Svjetskoj zdravstvenoj skupštini na ratifikaciju.

Nacrt Ugovora o pandemiji uključuje, na primjer, dio o “komunikaciji i javnoj svijesti” koji je u biti pokušaj kontrole narativa i napada na slobodu govora, na globalnoj razini. Članak 18. teksta Ureda WHO CA+ navodi da će zemlje koje potpišu ugovor o pandemiji „ojačati … pristup informacijama o pandemijama i njihovim učincima i pokretačima, boriti se protiv infodemije i uhvatiti se u koštac s lažnim, obmanjujućim, dezinformacijama ili dezinformacijama, i uključujući promicanje međunarodne suradnje.”

Kada je WHO objavio ishod sastanka INB-a u travnju, navedeno je: „Završetkom [6. travnja], rasprave o nacrtu sporazuma o pandemiji [WHO CA+] održane su tijekom petog sastanka Međuvladinog pregovaračkog tijela (INB), koji uključuje 194 WHO-a. zemlje.” Ali 194 zemlje nisu bile prisutne na sastanku INB-a.

Video snimku sastanka na web stranici SZO možete pogledati OVDJE. U vremenskoj oznaci 13:24, nedugo nakon što je supredsjedateljica Ureda gđa Matsoso otpjevala pjesmicu “Proglašavam ovaj sastanak obustavljenim”, kamera se smanjuje kako bi svi prisutni bili u vidokrugu. Ovako, prema WHO-u, izgledaju 194 uključene zemlje:

Prema zapisniku, bilo je prisutno šest ljudi – šest članova Biroa INB-a – koji nisu svi vladini dužnosnici, već “predstavljaju” regije 194 zemlje. To nije isto što i “uključiti” 194 zemlje. 194 zemlje ne prisustvuju sastancima INB-a niti su uključene u odobravanje tekstova INB-a.

Tko god piše priopćenja WHO-a, majstor je u izvrtanju činjenica tako da vas i mene navodi da vjerujemo da su 194 zemlje uključene u proces.

U priopćenju WHO-a dalje se kaže da “paralelno s pregovorima o sporazumu o pandemiji, vlade također raspravljaju o više od 300 amandmana na Međunarodne zdravstvene propise (2005.) (IHR).” Na temelju njihove manipulacije istinom ranije u objavi, moramo se zapitati: na koje “vlade” to WHO misli?

Još jedna konferencija stranaka

Treba istaknuti još jednu važnu točku u vezi s tim tko je uključen u WHO CA+ ili Pandemic Treaty. Uredov tekst WHO CA+ opetovano se poziva na “Konferenciju stranaka”. Konferencija stranaka spominje se 72 puta, u usporedbi s SZO koji se spominje približno 37 puta, zanemarujući spominjanje SZO CA+ i UN-a 11 puta.

Konferencija stranaka (COP) opisuje se kao vrhovno upravno tijelo međunarodne konvencije – ugovora, pisanog sporazuma između sudionika u međunarodnom pravu. “COP je vrhovno tijelo za donošenje odluka”navode Ujedinjeni narodi. Dakle, kad god žele ispasti “vrhovni”, kreiraju policajca. Wikipedia navodi mnoge konvencije koje imaju COP-ove.

Svima nam je poznata Konferencija stranaka za biološku raznolikost – posljednja je bila COP15 sa svojim štetnim instrumentima, lažnim rješenjima i privatnim interesima

Također ćemo biti upoznati s Konferencijom stranaka o klimatskim promjenama – od kojih je posljednja bila licemjerni COP27 gdje je John Kerry veličao vrline Akceleratora energetske tranzicije koji je globalno javno-privatno partnerstvo između američkog State Departmenta, Rockefeller Foundation i Bezos Earth Funda. 

Vjerojatno ste čuli za Kyoto protokol, koji je isto imao COP. Dakle, isti Protokol… tada je zamjenik šefa države SAD-a na klimatskom summitu u Riju 1992. rekao: “Ugovor o globalnom zatopljenju [Kyoto] mora se provesti čak i ako nema znanstvenih dokaza koji podupiru [pojačani] učinak staklenika.” Protokol iz Kyota završio je 2020. godine i pretočio se u Pariški sporazum kako bi se ograničilo povećanje globalne temperature na 1,5 °C.

Budući da su se ta “vrhovna” tijela u prošlosti pokazala toliko korisnima, sada žele COP za Pandemijski sporazum. Uredov tekst WHO CA+, ako bude donesen, uspostavlja COP.  

COP će se sastojati od izaslanika iz zemalja, “promatrača” iz UN-a i predstavnika bilo koje privatne, javne ili nevladine organizacije kako odrede drugi članovi COP-a. Djelovat će kao treći glavni odbor Svjetske zdravstvene skupštine i redovito će revidirati provedbu Ugovora o pandemiji. Prvu sjednicu COP-a održat će WHO najkasnije godinu dana nakon što WHO CA+ stupi na snagu.

Nakon uspostavljanja, zemlje koje potpišu Pandemijski ugovor radit će kroz COP. Na primjer, ako zemlja želi unijeti izmjene i dopune pravila, mora ih podnijeti COP-u koji će odlučiti hoće li se to učiniti ili ne. Zemlje će također morati podnijeti COP-u redovita izvješća o provedbi i poštivanju Ugovora o pandemiji.

Ako Pandemic Treaty COP krene istim putem kao i prethodni COP-ovi, možemo očekivati ​​ništa manje od štetnih instrumenata, lažnih rješenja i privatnih interesa koji će preuzeti kontrolu nad našim životima. Ali možemo spriječiti njegovo stupanje na snagu. 

#Izađite iz SZO-a.

Provjeri/expose-news.com

P O D I J E L I !

Slobodni Promatrač

VEZANO

najnovije