Nedjelja, 19 svibnja, 2024
NaslovnicaVijestiZABRINJAVAJUĆE! Objavljena prva preliminarna analiza Instituta za Bio i Tehnosferu o kontaminaciji...

ZABRINJAVAJUĆE! Objavljena prva preliminarna analiza Instituta za Bio i Tehnosferu o kontaminaciji na teritoriju RH izazvanoj geoinženjeringom

Zapratite nas na Telegramu: https://t.me/provjeri_hr

Dokazano trovanje!

Već smo izvijestili kako je u srpnju 2022. godine s radom počeo Institut za Bio i Tehnosferu (IBT), čiji prvi projekt ima za cilj preliminarno prikupljanje dokaza o kontaminaciji biosfere na teritoriju Republike Hrvatske izazvanoj geoinženjerskim operacijama koje se u zračnom prostoru Republike Hrvatske provode već punih 14 godina.

Kako se donosi u „Priopćenju za javnost povodom prve preliminarne analize u organizaciji IBT-a“, operacije provode se posljednje 4 godine s pojačanim intenzitetom, što je očito iz vizualnih praćenja preleta zrakoplova nad teritorijem Republike Hrvatske (posebno na potezu od Zagreba prema Sarajevu, u susjednoj Bosni i Hercegovini) te praćenja zagađenosti zraka putem sondi čiji mjerni rezultati se redovno objavljuju i dostupni su putem interneta.

Od prikupljenih uzoraka kišnice i prašine koja je ostala nakon isušivanja oborina, počev od srpnja 2022. godine, 3 uzorka su količinski i prema prihvaćenim standardima analize zadovoljila detaljnu obradu od strane certificiranog laboratorija kojem je Institut povjerio ovu zadaću.

Nakon detaljne analize uzoraka i komuniciranja relevantnih podataka laboratoriju (uključujući informaciju o sumnji na određene pretpostavljene teške metale kao kontaminante), uz dodatnu provjeru kako bi se izbjegle pogreške, laboratorij je ovih dana dovršio ovu preliminarnu analizu i dostavio rezultate Institutu IBT.

Rezultati su zabrinjavajući i potvrdili su početnu sumnju !

„Mi u Institutu IBT odlučili smo ove rezultate javno objaviti nakon detaljne analize svih popratnih dokumenata i materijala vezanih uz prikupljene uzorke (vrijeme, mjesto i okolnosti prikupljanja uzoraka te vezani događaji geoinženjerskih operacija) kako bismo ponudili puni kontekst za valjanu interpretaciju rezultata.“

Rezultati analize uzoraka kišnice i suhe tvari sakupljenih na teritoriju RH

Od prikupljenih uzoraka kišnice i prašine, prema unaprijed definiranom protokolu koji je usklađen sa znanstvenim načelima prikupljanja i pripreme uzoraka za kemijske analize, a koja je ostala nakon prirodnog isparavanja kišnice na površini uzorkovanja, počev od srpnja 2022., analizirana su tri uzorka koja su zadovoljila sve standarde za detaljnu obradu od strane certificiranog laboratorija (prema Zakonu RH). Metodologija prikupljanja uzoraka prikazana je u prilogu 2.

Prilog-2_Uzorkovanje-kisnice-i-suhe-tvari-za-potrebe-preliminarne-analize

Izmjerene su razine teških metala koji su prema dostupnim podacima o mogućim izvorima onečišćenja atmosfere mogući metalni polutanti i poznati medijatori bioloških procesa koji su u osnovi mnogih patologija čovjeka, životinja i biljaka. Nakon detaljne analize uzoraka na teške metale kao kontaminante, laboratorij je rezultate ove preliminarne analize dostavio Institutu IBT (prilog 3).

Prilog-3_Rezultati-preliminarne-fizikalno-kemijske-analize_EC-Inspekt

Dobiveni rezultati su potvrdili početnu sumnju IBT-a. U suhom uzorku zastupljena je iznimno visoka količina željeza (Fe) i aluminija (Al), dok u uzorcima kišnice dominiraju barij (Ba), stroncij (Sr), aluminij (Al), cink (Zn) i željezo (Fe). U suhom uzorku uz navedena dva metala znatnije su zastupljeni još cink (Zn), mangan (Mn), barij (Ba) stroncij (Sr), olovo (Pb), nikal (Ni), bakar (Cu), krom (Cr), kobalt (Co) i bor (B).

Zanimljivo je da se u uzorcima kišnice uočava jednaka koncentracija željeza (Fe) i cinka (Zn) u oba uzorka, dok koncentracije aluminija (Al), barija (Ba) i stroncija (Sr) variraju, pri čemu su koncentracije Ba i Sr iz uzorka s područja Bjelovara dvostruko veće. 

U uzorku broj 1, koji je prikupljen u obliku isušene kišnice na području grada Splita, 1.srpnja 2022. godine, među dobivenim vrijednostima posebno se ističu izuzetno visoke koncentracije željeza (Fe) i aluminija (Al):

Aluminij: 3770 mg/kg suhe tvari
Željezo: 8712.57 mg/kg suhe tvari

Od ostalih metala izdvajamo:

Cink: 202.12 mg/kg suhe tvari,
Mangan: 216.92 mg/kg suhe tvari,
Barij: 15.5 mg/kg suhe tvari,
Stroncij: 18.0 mg/kg suhe tvari.

Također su u većoj količini zastupljeni olovo (Pb), nikal (Ni), bakar (Cu). krom (Cr) i kobalt (Co):

Olovo: 22.34 mg/kg suhe tvari,
Nikal: 19.46 mg/kg suhe tvari,
Bakar: 56.87 mg/kg suhe tvari,
Krom: 35.9 mg/kg suhe tvari,
Kobalt: 18.23 mg/kg suhe tvari.

U uzorku broj 2, prikupljene kišnice s područja grada Zagreba od 19.kolovoza 2022. godine, uočene su povećane koncentracije željeza (Fe), aluminija (Al) i cinka (Zn):

Aluminij: 42 µg/l,
Željezo: 30 µg/l,
Cink: 39 µg/l,

Zastupljenost barija (Ba) i stroncija (Sr) je:

Barij: 12.2 µg/l,
Stroncij: 43.0 µg/l.

Od ostalih kemijskih elemenata uočena je povećana koncentracija metaloida bora (B):

Bor: 11  µg/l.

U uzorku broj 3, prikupljene kišnice na području grada Bjelovara od 19. kolovoza 2022. godine, uočene su povećane koncentracije željeza (Fe), aluminija (Al) i cinka (Zn):

Aluminij: 47 µg/l,
Željezo: 30 µg/l,
Cink: 39 µg/l,

Zastupljenost barija (Ba) i stroncija (Sr) je:

Barij: 28.9 µg/l,
Stroncij: 88.8 µg/l.

Od ostalih kemijskih elemenata uočena je povećana koncentracija metaloida bora (B):

Bor: 46 µg/l.

Diskusija i zaključci

Prvo što se uočava u izmjerenim vrijednostima zastupljenosti teških metala u navedenim uzorcima jest da je u uzorku prašine prisutna iznimno visoka koncentracija željeza. U analizi nije ustanovljeno u kakvom obliku dolazi to željezo, da li je dio kemijskih spojeva ili se nalazi u obliku mikročestica ili nanočestica. Postavlja se ključno pitanje, odakle zagađenje tako širokim rasponom teških metala u vodi iz kišnice, pri čemu je zbog načina uzorkovanja isključeno sekundarno zagađenje u procesu samog uzorkovanja?!

Drugi karakteristični najzastupljeniji metal je aluminij, što se podudara s ranijim iskustvima vezanim uz praćenje mogućih geoinženjerskih aktivnosti ili drugih, javnosti nepoznatih vidova zagađenja nad područjima gdje su uočeni dugotrajni tragovi iza mlaznih zrakoplova.

Točni razlozi ovih aktivnosti po svemu sudeći mogu imati nekoliko svrha i/ili uzroka:

(1) zaradu prodajom ‘poboljšanih’ goriva za zrakoplove, kerozinu, dodatkom različitih aditiva kerozinu osobito onih temeljenih na nanočesticama, što se ispušta u atmosferu tijekom preleta zrakoplova;

(2) svrhu ostvarivanja korporacijsko-militarističkih interesa javnosti nedovoljno poznatih svjetskih globalističkih krugova, u čemu moguću ulogu ima i NATO poput primjerice akcija usmjerenih na određivanje standarda goriva. 

Velika količina željeza nađena u suhom uzorku upućuje na mogućnost i namjeru stvaranja magnetskih/elektromagnetskih anomalija u atmosferi i biosferi s ciljem stvaranja pogodnih uvjeta za manipulaciju meteo-uvjetima i utjecaja na žive sustave i njihov metabolizam. U tom smjeru upućuje i prisutnost polimernih nanovlakana, vjerojatno funkcionaliziranih nanočesticama magnetita (željeznog oksida), na područjima zahvaćenima spomenutim geoinženjerskim operacijama (Prilog 4.).

Prilog-4_Rezultat-analize-uzorka-vlakana-Bozidar-Kemicmag.-phys.

U tom kontekstu, pitanje jasnog utvrđivanja elektromagnetskog zagađenja neodvojivo je od pitanja kemijskog odnosno kemijsko-biološkog zagađenja na teritoriju Republike Hrvatske. Nedavna studija objavljena u poznatom medicinskom časopisu Lancet upućuje da već dnevna izloženost mikročesticama veličine ispod 2.5 µm (PM 2.5) u atmosferskim koncentracijama od oko 18.44 µg/m3, predstavlja ozbiljan rizik za teške zdravstvene poremećaje poput srčanog udara i pojave autoimunih bolesti.

Čitav niz znanstvenih publikacija također upozorava na zdravstvene učinke izloženosti povećanoj razini mikročestica veličine ispod 2.5 µm (PM 2.5) 10. Što se tiče ostalih teških metala zastupljenih u suhom uzorku, cink je posebno karakterističan, jer se javlja i u uzorcima kišnice u povećanoj koncentraciji.

Važno je pitanje odakle se cink našao u atmosferi. Možda je dio odgovora u činjenici da je on jedna od sastavnih komponenti aditiva u gorivima komercijalnih i vojnih mlaznih zrakoplova kojima je namjena povećanje energetske i pogonske učinkovitosti goriva.

Ovi konkretni podaci o nano-metaloidnim i nano-metalnim komponentama aditiva u gorivima ozbiljan su signal, crveno svjetlo za zabrinutost, jer upućuje na mogućnost da se u velikoj mjeri i masovno atmosfera zagađuje upravo ovdje navedenim metalnim nanočesticama, kojima se, po svemu sudeći, uslijed procesa pirolize koji se zbiva u mlaznim motorima s unutrašnjim izgaranjem u konačnici dodatno mijenjaju fizikalna i kemijska svojstva i povećava toksičnost.

O alarmantnoj situaciji po pitanju stanja atmosfere na području Republike Hrvatske i šire regije (zapadni Balkan) svjedoče i praćenja zagađenosti česticama PM 10 i PM 2.5 koja su dostupna putem interneta i koja potvrđuju da je naše područje najmanje unatrag dvije godine jedno od najzagađenijih područja u svijetu, što je paradoks s obzirom da nismo industrijska zemlja i da je smanjen broj stanovništva, posebno zbog iseljavanja.

Ovdje predstavljena preliminarna analiza i jedna od mogućih interpretacija, početak je projekata IBT-a koji slijede, u kojima će se nastojati kontinuirano prikupljati i analizirati što je moguće više uzoraka te izvesti što je moguće više mjerenja (kemijskih, bio-kemijskih, spektroskopskih, elektromagnetskih i drugih) stanja biosfere Republike Hrvatske kako bismo ustanovili istinu o tome što nam se svima zaista događa te otklonili sve sumnje u realnost geoinženjerskih operacija nad teritorijem Republike Hrvatske.

Prikupljeni i primjereno analizirani i interpretirani podaci koristit će se kao snažan argument na osnovi kojeg će se sve relevantne državne institucije, tijela i osobe pozvati na odgovornost ali i konkretne akcije usmjerene na utvrđivanje stanja zagađenja zraka i kišnice kao i uzroka tih stanja zbog dosadašnjeg ignoriranja (unatrag najmanje 14 godina) ovih važnih egzistencijalnih problema s kojima se ne suočavamo samo mi već i buduće generacije.

S obzirom da je teško očekivati da će mainstream mediji izvijestiti o svemu ovome, podijelite ovaj članak sa svojim prijateljima, poznanicima… zatrpajte njime e-mailove saborskih zastupnika i ostalih za koje mislite da bi o ovome morali znati!

Provjeri/ibt.hr

P O D I J E L I !

Conscious Pilat

VEZANO

najnovije