Petak, 24 svibnja, 2024
NaslovnicaWake upDeklaracija "UJEDINJENI ZA ČOVJEKA"

Deklaracija “UJEDINJENI ZA ČOVJEKA”

Zapratite nas na Telegramu: https://t.me/provjeri_hr

Kontra Agende 2030

Na facebook stranici Slobodni zajedno predstavljena je Deklaracija “UJEDINJENI ZA ČOVJEKA”, koja je proizašla nakon održane “1.međunarodne konferencije za obustavu Agende 2030-UJEDINJENI ZA ČOVJEKA”.

Evo što se kaže u objavi:

Ponosni i sretni predstavljamo vam:

DEKLARACIJU UJEDINJENI ZA ČOVJEKA

Ova deklaracija je proizašla kao rezultat zajedničkog rada, ideja, misli, istine, životnih vrijednosti i težnji svih sudionika 1.međunarodne konferencije za obustavu Agende 2030-UJEDINJENI ZA ČOVJEKA.

Vjerujemo da ćete se i vi prepoznati u vrijednostima koje se snažno naglašavaju u deklaraciji.

Hvala svim sudionicima koji su iznimno vrijedno danima radili na deklaraciji kako bi prezentirala duh vremena u kojem živimo, neotuđivost ljudskih prava i naše vrijednosti od kojih ne odstupamo.”

DEKLARACIJA-Ujedinjeni-ZACovjeka

TEKST DEKLARACIJE:

Ujedinjeni za čovjeka
1. međunarodna konferencija u Hrvatskoj za obustavu Agende 2030
Lički Osik, 21. kolovoza 2022.

Živeći u dramatičnim okolnostima u kojima je ugrožen opstanak cijelog čovječanstva osjećamo dužnost objaviti deklaraciju Ujedinjeni za čovjeka kojom pozivamo sve organizacije i ljude dobre volje na ujedinjenje kako bismo obranili temeljna ljudska prava i slobode. Na to nas posebno obvezuje činjenica da je svatko od nas jedinstveno biće, neograničenih sposobnosti za ljubav i sudjelovanje u oblikovanju i razvoju života na humanističkim vrijednostima.

DEKLARACIJA
UJEDINJENI ZA ČOVJEKA

Svaki čovjek je neponovljivo biće prirode koje ima temeljna i neotuđiva ljudska prava koja mu pripadaju samim njegovim rođenjem i postojanjem. Iz tih prava proizlazi obveza zaštite života svakog čovjeka, uvažavajući ga kao duhovno, razumsko, emocionalno, biološko i društveno biće.

Živimo u globalističko doba u kojem svjedočimo brutalnom kršenju ljudskih prava. Pod krinkom pandemije, države primjenjuju teror i postupno uvode totalitarni poredak. Usprkos znanstvenim dokazima štetnih posljedica pandemijske politike, gotovo sve države uporno nastavljaju s najtoksičnijim medicinskim intervencijama u povijesti, kojima radikalno ugrožavaju zdravlje i živote svojih naroda i cjelokupne ljudske populacije. Pritom izravno krše Nirnberški kodeks koji je donesen nakon završetka Drugog svjetskog rata s ciljem da se takvi masovni zločini nikada više ne ponove.

Nalazimo se u prijelomnom trenutku povijesti u kojem se ugrožava opstanak cjelokupnog čovječanstva. Stoga se odlučno pozivamo na temeljna ljudska prava te naglašavamo dostojanstvo ljudskoga bića i društvene vrijednosti kao temelja humanijeg svijeta kojeg gradimo za čovjeka.

Ovom Deklaracijom podržavamo sve pozitivne civilizacijske stečevine koje afirmiraju ljudska prava
svakog čovjeka i predstavljaju vrijednosti utkane u Opću deklaraciju UN-a i druge dokumente s područja ljudskih prava.

U preambuli Opće deklaracije o ljudskim pravima UN-a naglašena je obveza poštivanja dostojanstva, jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske obitelji koja predstavljaju temelj slobode, pravde i mira u svijetu:

1. Ljudska prava temeljna su prava svakog ljudskog bića i nadređena su svim drugim zakonima
2. Svaki je čovjek neponovljivo biće u jedinstvenom međuodnosu sa živim svijetom i Zemljom
3. Čovjek je biće koje nadilazi materijalno
4. Čovjek ima pravo stjecati znanje o svim životnim pitanjima
5. Organizacija ljudske zajednice treba biti izraz humanih čovjekovih potreba i ljudskih prava
6. Čovjek ima pravo i odgovornost sudjelovati u organiziranju života zajednice
7. Dužnost je svakog čovjeka omogućiti i zaštititi prirodni tijek sazrijevanja djeteta

1. Ljudska prava temeljna su prava svakog ljudskog bića i nadređena su svim drugim zakonima

Ljudska prava pripadaju čovjeku bez obzira na rasu, spol, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili društveno podrijetlo, imovinu, rođenje ili drugi status, kao i bez obzira na politički, pravni ili međunarodni status zemlje ili područja kojemu pripada. Ljudska prava su iznad zakona svih država i uloga države je u tome da osigura njihovo oživotvorenje i zaštitu.

Usprkos opće prihvaćenim načelima i vrijednostima svjedočimo kako mnoge države namjerno, represivno i bez presedana ukidaju ili narušavaju međunarodne konvencije o ljudskim pravima. Samovoljno interpretiraju činjenice i izvode zaključke iz mnogih strukovnih i znanstvenih područja, eliminirajući pritom brojne znanstvene činjenice i ukidajući znanstvene rasprave s namjerom potpune kontrole stanovništva.

Nedopustivo je ovakvo ugrožavanje dostojanstva čovjeka i nepovredivosti njegova fizičkog i
psihičkog integriteta te pozivamo sve ljude da se ujedine i tome suprotstave.

2. Svaki je čovjek neponovljivo biće u jedinstvenom međuodnosu sa živim svijetom i Zemljom

Samosvijest i svjesno znanje kroz kreativni proces mišljenja jedinstvena je ljudska osobina za samospoznaju, stjecanje iskustava i spoznaju života uopće. Svaki čovjek ima pravo individualno izražavati sve kvalitete svojstvene svojoj prirodi i slobodnom voljom djelovati na samorazvoju. Svaki pokušaj i čin diskriminacije ovih individualnih kvaliteta čovjeka, nedopustiv je, protivan ljudskom biću i kvaliteti ljudskog društva.

3. Čovjek je biće koje nadilazi materijalno

Duhovnost i duhovni razvoj najbitnije su potrebe ljudskog bića bez kojih čovjek nije cjelovit.

Slobodan čovjek koji djeluje iz slobodne volje izgrađene na moralnosti, može oživotvoriti spoznaju višedimenzionalnosti života. Bez takve slobodne volje čovjek nema ni savjesti niti može prosuđivati
moralnost svojeg ili tuđeg čina.

Ustrajavanje na materijalističkoj ideologiji našeg doba, da se samo fizički svijet prihvati kao realan
dovelo je do degradacije čovjeka i svih njegovih istinskih vrijednosti i vrlina te urušavanja upravljanja
ljudskim društvom.

4. Čovjek ima pravo stjecati znanje o svim životnim pitanjima

Svatko ima pravo i slobodu stjecati znanja u svim područjima života kroz individualno iskustvo, razvoj  i djelovanje. Jedino je tako moguće ispravno spoznavati vlastiti život te je svako nametanje ograničavanja prema čovjeku s namjerom uskraćivanja ovakvih iskustava protuprirodno, nasilno i narušava samu srž života.

5. Organizacija ljudske zajednice treba biti izraz humanih čovjekovih potreba i ljudskih prava

Humana ljudska zajednica treba se organizirati u skladu s cjelokupnim životom na Zemlji i njezinim
resursima. To je moguće jedino uspostavom sustava koji nije globalistički totalitaran te koji uvažava
jednakopravnost, demokraciju i slobodu pojedinca. Takav sustav podrazumijeva pravo ljudi na samostalno organiziranje u svim područjima života čovjeka.

Stoga je neprihvatljiva totalitarna Agenda 2030 koju su oblikovali interesi veoma male skupine ljudi
na štetu čitavog čovječanstva. Agenda se temelji na transhumanizmu sa svrhom dokidanja prirodnosti ljudskih bića te trajne uspostave potpunog nadzora nad svim živim bićima i prirodnim resursima.

6. Čovjek ima pravo i odgovornost sudjelovati u organiziranju života zajednice

Organiziranje života ljudskih zajednica treba slijediti organske procese koji traže stalno poboljšavanje
i nova rješenja prilagođena čovjekovoj prirodi.

Protuhumani programi i agende iznimno su opasni i kao takvi neprirodni te nužno vode uspostavi nedemokratskih i totalitarnih sustava. Svaki čovjek stoga ima pravo i odgovornost sudjelovati u organiziranju neposrednog života zajednice, te je pozvan suprotstaviti se i odbiti nametnute i neprirodne agende.

7. Dužnost je svakog čovjeka omogućiti i zaštititi prirodni tijek sazrijevanja djeteta

Dijete je najveće bogatstvo čovječanstva.

Dijete je doslovno čovjek u razvoju i najvažnija životna karika u tom procesu pa stoga zaslužuje najdublju ljubav čovjeka.

Nažalost, živimo u vremenu kad se snažno remeti sazrijevanje djece, grubo se narušavaju njihova
osnovna prava i nameću im se neprirodne obveze.

Stoga je dužnost svake majke i oca kao i svakog odgovornog i zrelog čovjeka da zaštiti djecu od svih
vrsta zlostavljanja i omogući prirodni tijek sazrijevanja svakog djeteta.

Ovom Deklaracijom potvrđujemo da zauvijek zadržavamo neotuđiva ljudska prava, slobodu i
dostojanstvo koji su temelj našeg postojanja.

Foto naslovnice: pixabay.com

P O D I J E L I !

Provjeri

VEZANO

najnovije