Subota, 20 srpnja, 2024
NaslovnicaVijestiEU odobrila korištenje praha kukaca kao hrane

EU odobrila korištenje praha kukaca kao hrane

Zapratite nas na Telegramu: https://t.me/provjeri_hr

Neka jedu bube

Europska unija je 4. siječnja 2023. godine objavila Uredbu objavljenu u Službenom listu EU-a, po kojoj se od 24. siječnja odobrava stavljanje na tržište odmašćenog praha kućnog zrikavca ili šturka (Acheta domesticus).

Nažalost, ne radi se o šali, jer je zahtjev odobrila Komisija EU, odnosno potpisan je od strane predsjednice EU komisije – Ursule von der Leyen.

Zahtjev za stavljanje u promet odmašćenog praha kućnog zrikavca 24. srpnja 2019. podnijela je tvrtka iz Vijetnama koja se zove Cricket One Co. Limited.

- Advertisement -

U zahtjevu je zatraženo da se djelomično odmašćeni prah dobiven od cijelih Acheta domesticus (kućni šturak) odobri za upotrebu u kruhu i pecivima od više vrsta žitarica, krekerima i grisinima, žitnim pločicama, suhim premiksima za pekarske proizvode, keksima, suhim proizvodima na bazi punjene i nepunjene tjestenine, umacima, prerađenim proizvodima od krumpira, jelima na bazi mahunarki i povrća, pizzama, jelima na bazi tjestenine, sirutki u prahu, mesnim analozima, juhama i koncentratima juhe ili juhama u prahu, grickalicama od kukuruznog brašna, pićima sličnima pivu, čokoladnim slasticama, orašastim plodovima i sjemenkama uljarica, grickalicama osim čipsa i mesnim pripravcima, namijenjenima općoj populaciji.

Acheta domesticus

Dakle, kako smo dugo vremena i najavljivali, malo po malo nam se počinju servirati kukci.

U nastavku pročitajte čitavu Uredbu.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/5 od 3. siječnja 2023. o odobravanju stavljanja na tržište djelomično odmašćenog praha Acheta domesticus (kućni šturak) kao nove hrane i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/2470(Tekst značajan za EGP)

- Advertisement -

EUROPSKA KOMISIJA, uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (1), a posebno njezin članak 12., budući da:

(1)  Uredbom (EU) 2015/2283 predviđeno je da se samo nova hrana koja je odobrena i uvrštena na popis Unije smije stavljati na tržište u Uniji.

(2)  U skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2015/2283, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/2470 (2) utvrđen je Unijin popis nove hrane.

(3)  Društvo Cricket One Co. Ltd („podnositelj zahtjeva”) Komisiji je 24. srpnja 2019. podnijelo zahtjev za izdavanje odobrenja u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2283 za stavljanje djelomično odmašćenog praha Acheta domesticus (kućni šturak) na tržište Unije kao nove hrane. U zahtjevu je zatraženo da se djelomično odmašćeni prah dobiven od cijelih Acheta domesticus (kućni šturak) odobri za upotrebu u kruhu i pecivima od više vrsta žitarica, krekerima i grisinima, žitnim pločicama, suhim premiksima za pekarske proizvode, keksima, suhim proizvodima na bazi punjene i nepunjene tjestenine, umacima, prerađenim proizvodima od krumpira, jelima na bazi mahunarki i povrća, pizzama, jelima na bazi tjestenine, sirutki u prahu, mesnim analozima, juhama i koncentratima juhe ili juhama u prahu, grickalicama od kukuruznog brašna, pićima sličnima pivu, čokoladnim slasticama, orašastim plodovima i sjemenkama uljarica, grickalicama osim čipsa i mesnim pripravcima, namijenjenima općoj populaciji.

(4)  Podnositelj zahtjeva Komisiji je 24. srpnja 2019. podnio i zahtjev za zaštitu vlasnički zaštićenih znanstvenih studija i podataka koje je dostavio u potporu zahtjevu, i to detaljnog opisa proizvodnog postupka (3); rezultata analiza kemijskog sastava(4); analitičkih podataka o kontaminantima

(5); rezultata studija stabilnosti

- Advertisement -

(6); analitičkih podataka o mikrobiološkim parametrima

(7); i rezultata studija probavljivosti bjelančevina

(8).(5)  Komisija je 8. srpnja 2020. od Europske agencije za sigurnost hrane („Agencija”) zatražila da provede ocjenu djelomično odmašćenog praha Acheta domesticus (kućni šturak) kao nove hrane.(1)  SLL327,11.12.2015.,str.1.(2)  

(6)(7)Službeni list Europske unije 4.1.2023. Agencija je 23. ožujka 2022. u skladu s člankom 11. Uredbe (EU) 2015/2283 donijela znanstveno mišljenje o sigurnosti djelomično odmašćenog praha cijelih Acheta domesticus (kućni šturak) kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 (9).(6) Agencija je 23. ožujka 2022. u skladu s člankom 11. Uredbe (EU) 2015/2283 donijela znanstveno mišljenje o sigurnosti djelomično odmašćenog praha cijelih Acheta domesticus (kućni šturak) kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 ( 9 ).

(7) Agencija je u svojem znanstvenom mišljenju zaključila da je djelomično odmašćeni prah Acheta domesticus (kućni šturak) siguran u predloženim uvjetima i količinama upotrebe. Stoga se u tom znanstvenom mišljenju iznosi dovoljno informacija na temelju kojih se može utvrditi da djelomično odmašćeni prah Acheta domesticus (kućni šturak) ispunjava uvjete za stavljanje na tržište u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2283 kada se upotrebljava u kruhu i pecivima od više vrsta žitarica, krekerima i grisinima, žitnim pločicama, suhim premiksima za pekarske proizvode, keksima, suhim proizvodima na bazi punjene i nepunjene tjestenine, umacima, prerađenim proizvodima od krumpira, jelima na bazi mahunarki i povrća, pizzama, jelima na bazi tjestenine, sirutki u prahu, mesnim analozima, juhama i koncentratima juhe ili juhama u prahu, grickalicama od kukuruznog brašna, pićima sličnima pivu, čokoladnim slasticama, orašastim plodovima i sjemenkama uljarica, grickalicama osim čipsa i mesnim pripravcima, namijenjenima općoj populaciji.

(8) Na temelju ograničenih objavljenih dokaza o alergijama na hranu povezanima s kukcima općenito, u kojima je konzumacija Acheta domesticus dvojbeno povezana s više slučajeva anafilaksije, te na temelju dokaza koji pokazuju da Acheta domesticus sadržava više potencijalno alergenih bjelančevina, Agencija je u svojem mišljenju zaključila da konzumacija te nove hrane može izazvati preosjetljivost na bjelančevine Acheta domesticus. Agencija je preporučila provedbu daljnjih istraživanja o alergenosti Acheta domesticus.

(9) Kako bi odgovorila na preporuku Agencije, Komisija trenutačno istražuje načine provedbe potrebnog istraživanja o alergenosti Acheta domesticus. Dok Agencija ne ocijeni podatke dobivene istraživanjem i s obzirom na to da su do sada prikupljeni dokazi o izravnoj povezanosti konzumacije Acheta domesticus sa slučajevima primarne preosjetljivosti i alergija neuvjerljivi, Komisija smatra da na Unijin popis odobrene nove hrane ne bi trebalo uvrstiti posebne zahtjeve za označivanje u pogledu mogućnosti da Acheta domesticus uzrokuje primarnu preosjetljivost.

10) Agencija je u svojem znanstvenom mišljenju također zaključila da konzumacija djelomično odmašćenog praha Acheta domesticus (kućni šturak) može izazvati alergijske reakcije kod osoba alergičnih na rakove, mekušce i grinje iz prašine. Nadalje, Agencija je napomenula da u novoj hrani mogu završiti drugi alergeni koji su prisutni u supstratu kojim se hrane kukci. Stoga je primjereno da se hrana koja sadržava djelomično odmašćeni prah Acheta domesticus (kućni šturak) označi na odgovarajući način u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) 2015/2283.

(11) Agencija je u svojem znanstvenom mišljenju također navela da se njezin zaključak o sigurnosti djelomično odmašćenog praha Acheta domesticus (kućni šturak) temelji na znanstvenim studijama i podacima, i to na detaljnom opisu proizvodnog postupka; rezultatima analiza kemijskog sastava; analitičkim podacima o kontaminantima; rezultatima studija stabilnosti; analitičkim podacima o mikrobiološkim parametrima; i rezultatima studija probavljivosti bjelančevina, bez kojih ne bi mogla ocijeniti novu hranu i donijeti svoj zaključak.

(12) Komisija je od podnositelja zahtjeva zatražila da dodatno pojasni dano obrazloženje u pogledu njegova zahtjeva za zaštitu vlasničkih prava nad tim znanstvenim studijama i podacima i da pojasni zahtjev za isključivo pravo upućivanja na njih, u skladu s člankom 26. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) 2015/2283.

(13) Podnositelj zahtjeva izjavio je da je u trenutku podnošenja zahtjeva bio nositelj vlasničkih i isključivih prava upućivanja na znanstvene studije i podatke, i to na detaljni opis proizvodnog postupka; rezultate analiza kemijskog sastava; analitičke podatke o kontaminantima; rezultate studija stabilnosti; analitičke podatke o mikrobiološkim parametrima; i rezultate studija probavljivosti bjelančevina u skladu s nacionalnim pravom, te da treće osobe ne mogu zakonito pristupiti tim podacima i studijama, koristiti se njima ili upućivati na njih. ( 9 ) EFSA Journal 2022.;20(5):7258. L 2/10 HR Službeni list Europske unije 4.1.2023.

(14) Komisija je ocijenila sve informacije koje je dostavio podnositelj zahtjeva te zaključila da je dostatno potkrijepio ispunjenje zahtjeva utvrđenih u članku 26. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/2283. Stoga bi dostavljene znanstvene studije i podatke, odnosno detaljni opis proizvodnog postupka; rezultate analiza kemijskog sastava; analitičke podatke o kontaminantima; rezultate studija stabilnosti; analitičke podatke o mikrobiološkim parametrima; i rezultate studija probavljivosti bjelančevina trebalo zaštititi u skladu s člankom 27. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2283. U skladu s tim, samo bi podnositelju zahtjeva trebalo odobriti stavljanje djelomično odmašćenog praha Acheta domesticus (kućni šturak) na tržište u Uniji tijekom razdoblja od pet godina od stupanja na snagu ove Uredbe.

(15) Međutim, ograničavanje odobrenja djelomično odmašćenog praha Acheta domesticus (kućni šturak) i upućivanja na znanstvene studije i podatke iz dokumentacije podnositelja zahtjeva isključivo za potrebe podnositelja zahtjeva ne sprečava druge podnositelje zahtjeva da zatraže odobrenje za stavljanje na tržište iste nove hrane, pod uvjetom da se njihov zahtjev temelji na zakonito pribavljenim informacijama koje podupiru takvo odobrenje.

(16) Djelomično odmašćeni prah Acheta domesticus (kućni šturak) trebalo bi uvrstiti na Unijin popis nove hrane utvrđen u Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470. Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(17) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje, DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1. 1. Odobrava se stavljanje djelomično odmašćenog praha Acheta domesticus (kućni šturak) na tržište u Uniji. Djelomično odmašćeni prah Acheta domesticus (kućni šturak) uvrštava se na Unijin popis nove hrane utvrđen u Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470. 2. Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2. Tijekom razdoblja od pet godina od 24. siječnja 2023. stavljanje na tržište u Uniji nove hrane iz članka 1. odobreno je isključivo društvu Cricket One Co Ltd ( 10), osim ako budući podnositelj zahtjeva dobije odobrenje za tu novu hranu bez upućivanja na znanstvene podatke zaštićene u skladu s člankom 3. ili uz suglasnost društva Cricket One Co Ltd.

Članak 3. Znanstveni podaci iz dokumentacije zahtjeva koji ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 26. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/2283 ne smiju se upotrebljavati u korist budućih podnositelja zahtjeva tijekom razdoblja od pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe bez suglasnosti društva Cricket One Co. Ltd.

Članak 4. Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. ( 10) Cricket One Co. Ltd 383/3/51 Quang Trung Street, Ward 10, Go Vap district, Ho Chi Minh City, Vijetnam. 4.1.2023. HR Službeni list Europske unije L 2/11

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama. Sastavljeno u Bruxellesu 3. siječnja 2023.

Za Komisiju Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN

L 2/12 HR Službeni list Europske unije 4.1.2023.

Provjeri/Službeni list EU

P O D I J E L I !

Provjeri

Spremni za istinu?

Svidio vam se članak? Trebamo i vašu pomoć da nastavimo iznositi istinu!
VEZANO

najnovije